Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

Σεναρια στο Interactive Physics

Κατεβάστε και μελετήστε προσεκτικά τον Οδηγό καθηγητή του Σεναρίου.
Για να εργαστείτε κατεβάστε τα φύλλα εργασίας και τα απαιτούμενα αρχεία του IP από:
Φύλλο εργασίας 1
Φύλλο εργασίας 2
Φύλλο εργασίας 3

καθώς και Αρχεία ΙΡ: Διατήρηση ορμής.IP, Ελαστική κρούση #4a.ipΕλαστική κρούση #5A.ip

Δεν υπάρχουν σχόλια: