Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Η Ταξινομία των Διδακτικών στόχων του Bloom

Πολύ χρήσιμο στην κατασκευή Διδακτικών σεναρίων από την συνάδελφο κ. Έλενα Ελληνιάδου, Επιμορφώτρια Β' Επιπέδου. Προσέξτε τα χρησιμοποιοιύμενα ρήματα.