Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Δίκτύο καινοτόμων εκπαιδευτικών «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»

Ελαβα το παρακάτω ενδιαφέρον e-mail:

"Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η δημιουργία του δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» (http://i-participate.sch.gr/). Το δίκτυο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» αποσκοπεί στην προώθηση, στην εφαρμογή και στη διάδοση πιλοτικών δράσεων σχετικών με τη χρήση φορητών υπολογιστών σε τάξεις ελληνικών σχολείων καθώς επίσης και διαδραστικών συστημάτων, εκπαιδευτικού λογισμικού και ηλεκτρονικών υπηρεσιών συμμετοχικού διαδικτύου με στόχο την καινοτόμα χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το δίκτυο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοικτό χώρο κατάθεσης προτάσεων και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά και να συμβάλλει στη διάδοση νέων δράσεων για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

·         Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ

Για να γίνετε μέλος του Δικτύου ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ συνδεθείτε στο http://i-participate.sch.gr/ με τα στοιχεία πρόσβασης που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και εγγραφείτε στην/στις αντίστοιχη/ες ομάδα/ες."

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

5 Κείμενα που αφορούν τις πολιτικές της ΕΕ για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Μελετήστε τα και βγάλτε σχετικά συμπεράσματα. Ποιά είναι η ακολουθητέα πολιτική σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ρόλο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση μέχρι το 2020; Πώς υλοποιούνται κατά τη γνώμη σας οι προτεινόμενες πολιτικές στη χώρα μας;

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις στα ΚΣΕ

Διαβάζω από τον κόμβο της Επιμόρφωσης Β' επιπέδου:
"Γίνεται γνωστό ότι λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας,
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα β’ επιπέδου
στο πλαίσιο της παρούσας 2ης περιόδου επιμόρφωσης της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου,
παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010, 02:00 μμ.
Παράλληλα,
μετατίθεται και η ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων
την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010.
Σημειώνεται ότι τα ΚΣΕ θα κληθούν να εφαρμόσουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις στα προγράμματα που θα κληρωθούν, μεταθέτοντας τα δύο μαθήματα της εβδομάδας 6/12/2010, στην εβδομάδα 20/12/2010 ή/και στην πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων (εβδομάδα 10/1/2011), με τη διαδικασία «αναπλήρωσης μαθήματος» (βλ.εγχειρίδιο χρήσης MIS για τα ΚΣΕ, σελ. 25 ενότητα "Συγκεντρωτική Τροποποίηση Μαθημάτων" ). Η διαδικασία αναπλήρωσης θα εφαρμοστεί μετά τις εγγραφές των εκπαιδευτικών στα προγράμματα αυτά.
Διευκρινίζεται ότι:
Οι υπηρεσίες υποστήριξης των εκπαιδευτικών (help-desk) θα παραλαμβάνουν αιτήματα επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε προγράμματα επιμόρφωσης, μέχρι και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης έως και την ως άνω καταληκτική ημερομηνία."

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΤΕ Ή ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ, ΕΧΕΤΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΚΟΜΗ. ΣΠΕΥΣΑΤΕ...

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Ενα καινούργιο δίκτυο για τους καθηγητές ΠΕ04 των Ιωαννίνων

Δημιουργήθηκε και άρχισε να λειτουργεί ένα νέο ιντερνετικό δίκτυο για τους καθηγητές ΠΕ04 των Ιωαννίνων: Ο  τίτλος του "ΕΚΦΕ Ιωαννίνων" και η διεύθυνσή του: http://ekfeioa.mixxt.org.
Στόχοι του δικτύου είναι η ανταλλαγή υλικού για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.), η αλληλοενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΕΚΦΕ και γενικότερα για θέματα σχετικά με τη διδασκαλία των Φ.Ε., η επικοινωνία μεταξύ των καθηγητών ΠΕ04 του Ν. Ιωαννίνων και με το  ΕΚΦΕ και βέβαια η προώθηση της Πειραματικής Διδασκαλίας στα μαθήματά μας.
Αν θέλετε να συμμετάσχετε, κάντε αίτηση για εγγραφή πατώντας "Sign Up". Εφόσον η αίτησή σας γίνει δεκτή, μπορείτε να συνδεθείτε πατώντας "Sign In".

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Και Νέα Προγράμματα ΚΣΕ Β' επιπέδου...

Διαβάζω στον κόμβο της επιμόρφωσης Β' επιπέδου:
"Από σήμερα, Τρίτη 23/11/2010 και μέχρι την Τετάρτη 01/12/2010 στις 2:00 μμ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά τη 2η επιμορφωτική περίοδο (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011) και
να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων (με εξαίρεση τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς), των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και ΠΕ70, καθώς και «συναφών» κλάδων, που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α΄ επίπεδο).
Επισημαίνουμε ότι η παρούσα επιμόρφωση συμπληρώνεται με την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης.
Ως εκ τούτου δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά τη σχολική χρονιά που παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, θα πρέπει ειδικότερα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, να διδάσκουν ένα από τα βασικά μαθήματα του κλάδου στον οποίο αντιστοιχεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν. Σχετικά με την παραπάνω προϋπόθεση, όλοι οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να προσκομίσουν ειδική Δήλωση/ Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου τους (διαθέσιμη εδώ), κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης.
Λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε εδώ.
Οδηγίες σχετικά με την υποβολή της αίτησής σας, θα βρείτε εδώ.
Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε εδώ."

Ειδικά για μας τους καθηγητές ΠΕ04 στην Ήπειρο ( στους οποίους προστίθενται και οι Φυσικοί-Ραδιοηλεκτρολόγοι (ΠΕ12), Γεωπόνοι ΠΕ14-04 και γενικότερα όσες "συναφείς ειδικότητες" έχουν δεύτερη ανάθεση τα μαθήματά μας μέχρι ποσοστό 20%)  προτείνονται:
 • Για το Νομό Ιωαννινων τρία ΚΣΕ: 
  • Δύο στο 8ο ΓΕΛ Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης- τηλ.2651043010) και 
  • Ένα στο ΚΕΚ ΕΥΡΩΙΔΕΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Πέραμα Ιωαννίνων- τηλ. 2651086035) .
 • Για το Νομό Αρτας: 1ο ΣΕΚ Άρτας (ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ-τηλ. 268107545)
Διδάσκοντες θα είναι οι Στέργιος Ναστόπουλος, Φυσικός και Δημήτρης Κοντοσάκος, Γεωλόγος.

Περιληπτικά τι πρέπει να ξέρετε σχετικά:
 • Τα προγράμματα γίνονται τις μεσημεριανές-απογευματινές ώρες και όχι στις ώρες σχολικών μαθημάτων δύο φορές τη βδομάδα από ένα διδακτικό τρίωρο (δηλ.  6 διδακτικές ώρες την βδομάδα). 
 • Αφού προηγηθεί ένας ορισμένος αριθμός μαθημάτων (2 φορές τη βδομάδα), προβλέπονται  διδακτικές παρεμβάσεις από τους επιμορφούμενους στην τάξη, στο σχολείο τους ή και σε άλλα σχολεία. Ο αριθμός τους θα καθοριστεί από τον φορέα της Επιμόρφωσης  και θα υλοποιηθούν  από το τέλος Φλεβάρη 2011 μέχρι περίπου το τέλος του Μαίου 2011. Ειδικά για τις διδακτικές παρεμβάσεις προβλέπονται υποστηρικτικές συναντήσεις  (1 τη βδομάδα) με τους επιμορφωτές για συζήτηση, επίλυση προβλημάτων και ανατροφοδότηση (συνολικά 10). Η διάρκεια κάθε υποστηρικτικής συνάντησης εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες υποστήριξης, με μίνιμουμ 2 ώρες. Παράλληλα με τις υποστηρικτικές συναντήσεις συνεχίζονται τα μαθήματα (1 φορά τη βδομάδα) Μετά τη λήξη των διδακτικών παρεμβάσεων και των υποστηρικτικών συναντήσεων τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά (2 φορές τη βδομάδα).
 • Η λήξη των μαθημάτων προβλέπεται  για τις αρχές του Ιουνίου 2011. Σύνολο ωρών μαθημάτων 96, χωρίς τις υποστηρικτικές συναντήσεις.Υπόψη οτι για να λειτουργήσει ένα ΚΣΕ πρέπει να συμπληρωθεί ένας μίνιμουμ αριθμός αιτήσεων, που καθορίζεται από τον φορέα της Επιμόρφωσης.Γιαυτό λοιπόν, ΣΠΕΥΣΑΤΕ. ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ...

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ανακοίνωση για τους ήδη επιμορφωμένους από τον κόμβο της Επιμόρφωσης Β' επιπέδου:
"Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, τα οποία υλοποιήθηκαν στα ΚΣΕ κατά την 1η περίοδο επιμόρφωσης της Πράξης Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2010, καθώς και κατά τις δύο περιόδους επιμόρφωσης της προηγούμενου σχετικού έργου του Γ’ ΚΠΣ, που υλοποιήθηκαν από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο 2008,
να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα:
4-5, 11-12, 18-19 Δεκεμβρίου 2010
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis, επιλογή «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης») με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί.
Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS), κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης του κλάδου του, που πρόκειται να διεξαχθούν σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) σε πανελλαδικό επίπεδο και να υποβάλει την αίτησή του σε ένα από αυτά.
Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει την υποκατηγορία (πχ. μάθημα, βαθμίδα) από την οποία επιθυμεί να προέρχεται, το θέμα που θα διαπραγματευτεί κατά το δεύτερο, μη αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος (πχ. Αρχαία Ιστορία Γυμνασίου για ΠΕ02, Φυσική Γυμνασίου για ΠΕ04, μικρές τάξεις Δημοτικού – Α’, Β’, Γ’ για ΠΕ60/70 κ.α.).
Λόγω της συγκεκριμένης διάρκειας της περιόδου πιστοποίησης, των διαθέσιμων προγραμμάτων και του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να φροντίσουν έγκαιρα για την υποβολή της αίτησής τους, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στις εξετάσεις.
Με τη συμπλήρωση των συμμετοχών ενός προγράμματος και λίγες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, γίνεται τελικός έλεγχος προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί η πραγματοποίηση της εξέτασης. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να παρακολουθεί μέσω του MIS,  την κατάσταση του προγραμματισμένου προγράμματος πιστοποίησης στο οποίο έχει επιλέξει να συμμετάσχει, ώστε να είναι ενήμερος αν αυτό εγκρίθηκε ή όχι.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης β’ επιπέδου διατίθενται εδώ .
Γενικές οδηγίες σχετικά με την εξέταση και οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος/ λογισμικού πιστοποίησης, για τους συμμετέχοντες στην πιστοποίηση εκπαιδευτικούς διατίθενται εδώ .
Πατήστε εδώ για να υποβάλετε την αίτηση πιστοποίησής σας."

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ...

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Είπαμε.. Διάβασμα τώρα...

Γενικό Μέρος:

Ειδικό Μέρος:


Δείγματα ερωτήσεων Γενικού μέρους:


Δείγματα ερωτήσεων Ειδικού μέρους ΠΕ04:ΟΔΗΓΙΕΣ:  Αν θέλετε τα παραπάνω αρχεία στον υπολογιστή σας, πατείστε στον τίτλο τους και μετά κάντε "Download". (Θα σας ζητήσει να κάνετε signup (εγγραφή) πρώτα. Κάντε το και συνδεθείτε (login)).

Επίσης για εξάσκηση κάντε τις ερωτήσεις που έχει αναρτήσει ο καλός συνάδελφος δάσκαλος κ. Γ. Σαλονικίδης. Είναι οι ίδιες με εκείνες που είχαμε κάνει μαζί, για να μπείτε στο νόημα. ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ.
ΛΟΙΠΟΝ...
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Τέλος τα ψέμματα. Κάθε κατεργάρης στο πάγκο του:-))

ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ, και με τη νίκη!

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Ερχεται Πιστοποίηση..., έρχεται μπόρα....

Από τον κόμβο της Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου διαβάζω:

"09/11/2010 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Δεκέμβριος 2010)
Στο πλαίσιο της Πράξης με το γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένη στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και είναι ευρύτερα γνωστή ως έργο επιμόρφωσης β' επιπέδου, θα ξεκινήσει σύντομα η περίοδος πιστοποίησης των εκπαιδευτικών που αποφοίτησαν από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) έχοντας παρακολουθήσει επαρκώς προγράμματα επιμόρφωσης β' επιπέδου διάρκειας 96 ωρών, στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης ή του προηγούμενου σχετικού έργου.
Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης."

Πότε;

Τότε...

Καλό διάβασμα!!!!

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Για όσους περάσαν Πιστοποίηση Α' επιπέδου

Έλαβα το ακόλουθο e-mail:

"Ανακοίνωση για τη διάθεση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης


Έχουν εκδοθεί οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/Θμιας & Β/Θμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση» (Ά επίπεδο - ΕΡΓΟ ΙΙ). Οι ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης είχαν πραγματοποιηθεί κατά τις εξής περιόδους:


§ 1η Περίοδος Πιστοποίησης από 27-1-2007 μέχρι 31-3-2007


§ 2η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-6-2007 μέχρι 15-7-2007


§ 3η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-2-2008 μέχρι 18-4-2008


§ 4η Περίοδος Πιστοποίησης από 12-5-2008 μέχρι 20-7-2008


§ 5η Περίοδος Πιστοποίησης από 18-8-2008 μέχρι 31-10-2008


Οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης θα αποσταλούν, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προς διευκόλυνση των δικαιούχων εκπαιδευτικών έχει αναρτηθεί κατάλογος στη θέση «Νέα-Ανακοινώσεις» στην ιστοσελίδα:


www.eye-ypepth.gr/epimorfosi


Στον εν λόγω κατάλογο ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει, με βάση τον Αριθμό Μητρώου του, την περιοχή στην οποία θα αποσταλεί η Βεβαίωση Πιστοποίησής του.


Οι Βεβαιώσεις είναι μοναδικές και δεν επανεκδίδονται. Η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα αποφασίσει για τον τρόπο διάθεσης των Βεβαιώσεων. Θα πρέπει, πάντως, να παραληφθούν ενυπόγραφα από τους δικαιούχους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και για αποφυγή συνωνυμίας θα σημειώνεται ο Αριθμός Ταυτότητας.


Τα πιθανά προβλήματα θα συλλέγονται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης."

Αν κάποιος ανήκει στην παραπάνω περίπτωση, ας μεριμνήσει.

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Επεξεργασία βίντεο

Για όσους θέλουν να εντρυφήσουν στα μυστικά της μια καλή παρουσίαση της συναδέλφου φιλολόγου κ. Τερέζας Γιακουμάτου. Το ζήτημα είναι οτι "δεν μπορείς να μάθεις κολύμπι, αν δεν πέσεις στη θάλασσα". Και ευτυχώς τώρα το νερό είναι χλιαρό, και ίσως και ευχάριστο, μήνας που 'ναι:-)

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

To Web 2.0: Blogs, Wikis και άλλα

H Εκπαιδευτική Πύλη Υλικού του Υπουργείου

Δεν γνωρίζω κατά πόσον είστε ενήμεροι, αλλά στην Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου e-yliko, υπάρχουν όλα τα λογισμικά, αυτά τα οποία κάναμε αλλά και άλλα, σχεδόν για όλα τα μαθήματα. Κάντε εγγραφή με τους κωδικούς του ΠΣΔ. Μπορείτε να κατεβάσετε οποιοδήποτε υλικό αρκεί να έχετε κωδικούς σαν σχολείο. Ρωτείστε τους συναδέλφους Πληροφορικούς σχετικά. Οσοι, πάλι, δεν έχετε κωδικούς για το ΠΣΔ (www.sch.gr), φροντίστε να κάνετε εγγραφή, για να πάρετε.
Ετσι λοιπόν μια επίσκεψη στη διεύθυνση: http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/SoftwareRelease010609.aspx, θα σας δώσει μια πληθώρα λογισμικών για κατέβασμα και αξιοποίηση στη διδασκαλία. Εμείς, στο Σεμινάριο, ό,τι μπορούσαμε, στον διατιθέμενο χρόνο, κάναμε. Απο 'κει και πέρα, όρεξη να υπάρχει, λογισμικά υπάρχουν άφθονα. (Keep on walking, όπως λέει και μια διαφήμιση) :-)
Για όσους δεν 'δω στην προσεχή συνάντηση μετά τσιπουρο-μεζέδων, ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!! :-)


Τι είναι το ΑΜΑΠ

Ενα λογισμικό, τελευταίας εσοδείας, για πειράματα μαγνητισμού, ηλεκτρισμού και οπτικής.
Συγκεκριμενα:
"To AMAP εμπεριέχει το εικονικό εργαστήριο Γεωμετρικής Οπτικής
Κυματικής Οπτικής, Στατικού Hλεκτρισμού και Ηλεκτρομαγνητισμού τα οποία

αναπτύχθηκαν στη java3D ώστε να επιτυγχάνεται δια-πλατφορμική προσέγγιση
.

Το λογισμικό περιλαμβάνει πολλαπλούς χώρους και αντίστοιχα παράθυρα

εργασίας για την πολύπλευρη προσέγγιση και μελέτη των φαινομένων. O

χρήστης, μπορεί να συνθέτει, να παρακολουθεί και να κατευθύνει την

εκτέλεση ενός εικονικού πειράματος, να πραγματοποιεί μετρήσεις με

εικονικά όργανα κλπ.
Το δεύτερο στοιχείο του λογισμικού είναι ο

Μοντελοχώρος όπου εμφανίζεται η σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής

διάταξης (μοντέλο του πειράματος). το οποίο είναι δυναμικά συνδεδεμένο

με το πείραμα (κοινή μαθηματική μηχανή)
. Η μεταβολή αυτή

γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Ο Μοντελοχώρος επεκτείνεται και

συσχετίζεται με applet. Τέλος υπάρχει χώρος υπολογισμών και μελέτης,

χώρος πολύ-μεσικών Εκπαιδευτικών Σεναρίων για μαθητές όλων των

βαθμίδων, ειδικό εργαλείο ανάπτυξης πολυμεσικών δραστηριοτήτων,

βιβλιοθήκη πολύ-μεσικού υλικού και συνοδευτικό υλικό με οδηγίες χρήσης

και οδηγούς εκπαιδευτικού.
"
Μπορείτε να το κατεβάσετε από το e-yliko:http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=182, δίνοντας τους κωδικούς του σχολείου σας, ή από εδώ:http://www.megaupload.com/?d=L2U3MP3C, χωρίς κωδικούς, απλά συμπληρώνοντας τον κωδικό με τους 4 χαρακτήρες δεξιά. Είναι μεγάλο (περ. 1GB), και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος.
Αποσυμπιέστε το/τα αρχείo/α. Θα δημιουργηθούν μια σειρά από φάκελοι.
Μερικές λεπτομέρειες για την εγκατάσταση:
Εχει κάποια ιδιομορφία στην εγκατάσταση : Χρειάζεται πρώτα να απεγκαταστήσετε όλη τη Java που έχετε στον υπολογιστή σας, μέσα από την Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων των Windows. Μετά τρέξτε το αρχείο ΑΜΑPsetup που βρίσκεται στο φάκελο AMAP_v2_2_SETUP, για να γίνει η εγκατάσταση.
Λεπτομερείς οδηγίες υπάρχουν στο αρχείο: Χώρος_ΑΜΑΠ, στο φάκελο AmapManual_v2_2.
Ολα τα απαραίτητα προγράμματα θα εγκατασταθούν μέσα από την διαδικασία εγκατάστασης.
Αξίζει το κόπο να ασχοληθείτε μ' αυτό, εφόσον είναι καλό λογισμικό, παρ' όλες τις δυσκολίες εγκατάστασης. Εχει πλήθος φύλλων εργασίας και δραστηριοτήτων για το Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης, περιέχει αναλυτικές οδηγίες. Μοιάζει αρκετά με το ΣΕΠ, εφόσον η ομάδα που το έφτιαξε είναι η ίδια.

Μερικές πληροφορίες για το Internet

Φτάνοντας στην τελευταία εβδομάδα της επιμόρφωσης, ας αποκρυπτογραφήσουμε με λίγα λόγια τους όρους που χρησιμοποιούμε στο Ιντερνέτ, έτσι σαν "επιδόρπιο":

http://www.infopili.gr/index.php/arthra/805----spam, σχετικά με το spamming.

http://www.itsecurity.gr/index.html, σχετικά με τις απειλές από το διαδίκτυο (ιοί, σκουλήκια, spamming κλπ)

http://www.trainsignaltraining.com/free-video-training/tcpip-fundamentals-training-videos/ μια σειρά από βίντεο στα αγγλικά με πληροφορίες γενικά περί διαδικτύου.

http://www.learnthenet.com/english/animate/animate.htm, βασικά μαθήματα με animation για το Internet.

Περι HTML και συγγραφής Ιστοσελίδων ο λόγος.

Υπάρχουν καλοί HTML Editors για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Οι πιο γνωστοί είναι οι Microsoft Frontpage ή και νεώτερα, . Ακόμη το Dreamweaver ειδικά στις νεώτερες εκδόσεις του είναι αξεπέραστο. Αν θέλετε κάτι σε Ανοιχτό κώδικα(τσάμπα!), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Kompozer, βασισμένο στο NVU, ο οποίος κυκλοφορεί και για άλλα λειτουργικά συστήματα (Linux, MacOs). Αν θέλετε κάτι πολύ απλό, όχι όμως με λίγες δυνατότητες, με ωραίο περιβάλλον διεπαφής με το οποίο μπορείτε να φτιάξετε όμορφες ιστοσελίδες, αν θέλετε γραφικά στα άκρα, προσωπικά θα συνιστούσα το Webpagemaker. Ενα φτηνό προϊόν, με δυνατότητες CSS (Cascade Style Sheet), προσθήκης Flash ή JavaScript κλπ, που μπορεί να ανακαλύψετε μόνοι σας. Δεν είναι βέβαια επαγγελματικό προϊόν, αν και θα μπορούσε κανείς να φτιάξει ημι-επαγγελματικές ιστοσελίδες, αλλά είναι full screen συντάκτης (Editor) ιστοσελίδων και η φιλικότητα μετράει. Δεν χρειάζεται καν να ξέρετε τι είναι η ΗΤΜL. Η φαντασία σας μπορεί να σκεφτεί "κόλπα" για να κάνετε σχεδόν ό,τι θέλετε. Ψάχνοντας λίγο στο Internet μπορείτε να βρείτε έτοιμα Javascript ή και Flash για να τα προσθέσετε, π.χ pull-down menu και άλλα εφφέ. Δημοφιλές επίσης είναι το CoffeeCup HTML Editor , που έχει και δυνατότητες επεξεργασίας HTML, free στη βασική έκδοση, και φτηνό στην προχωρημένη. επίσης. Συνοδεύεται και από άλλα προϊόντα της Coffeecup, με τα οποία μπορείτε να κάνετε σχεδόν ότι θέλετε στις ιστοσελίδες σας.

Οι ιστοσελίδες σας μπορούν να φιλοξενηθούν στη διεύθυνση του σχολείου σας (ρωτείστε τους καθηγητές Πληροφορικής ή το Edunet) να σας δώσουν το Username και το Password, στο http://www.sch.gr/, καθώς και άλλους hosters, δείτε: http://www.thefreesite.com/Free_Web_Space/. Η Google δίνει επίσης το http://sites.google.com/ δίνει 100ΜΒ, έναν Webpage Editor και ένα subdomain και όλα τα καλά της, αρκεί να έχετε λογαριασμό στη Google! Επίσης: http://www.freehostia.com/index.html .Ελληνικά: http://freegreece.net/.

Μπορείτε να πειραματιστείτε προτού καταλήξετε.

Αν θέλετε να "ανεβάσετε" τις ιστοσελίδες σας, εκτός από τον Οδηγό Δημοσίευσης του Internet Explorer, δοκιμάστε το FileZilla, που είναι ανοικτού κώδικα, και το CoffeeCup Free FTP . Υπάρχουν και αρκετά πολλά εμπορικά προϊόντα, προσωπικά προτιμώ το SmartFTP. Πολύ γνωστός είναι και ο CuteFTP. Για να ανεβάσετε τον ιστότοπό σας πρέπει να γνωρίζετε τη διεύθυνση που θα ανέβει, το Username και το Password, να έχετε ανοιχτό το Port 21 και να είστε σε Passive Mode (αυτά γίνονται "τικάροντας" τα). To ανέβασμα είναι απλή αντιγραφή των αρχείων των ιστοσελίδων σας, καθώς και όλων των συνοδευτικών τους αρχείων, που πρέπει να βρίσκονται σε ένα φάκελο και υποφακέλους του στο σκληρό σας δίσκο, σε ένα φάκελο (με αντίστοιχους υποφακέλους) στο μακρινό server. Αυτό είναι όλο. Καλή επιτυχία!!!

Το Web 2.0 σε απλά ελληνικάΤο Web 2.0 αποτελεί τη δεύτερη γενιά υπηρεσιών βασισμένων στο Διαδίκτυο.
Γεννήθηκε «τυχαία» το 2004, η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη

δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να μοιρά-ζονται

πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Είναι μια δυναμική διαδικτυακή

πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς

εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. Σχετικά: Από

το Arpanet στο Internet:Η γέννηση του Διαδικτύου
, Web 2.0, τι

είναι;


Αναδημοσίευση από το blog του συνάδελφου Ν. από το blog: ICT-edu

Σχετικά με την Πιστοποίηση

Δεν ξέρω αν είστε ήδη ενημερωμένοι, αλλά, ιδού τι πρέπει να ξέρετε:
"Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν ή έχουν προηγούμενα συμμετάσχει στα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου και επιθυμούν να πιστοποιηθούν, ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης πρόκειται να διεξαχθούν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Οι δοκιμασίες πιστοποίησης Β’ επιπέδου θα βασιστούν στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο προηγούμενο σχετικό έργο του Γ’ ΚΠΣ, δηλαδή on line εξέταση, η οποία περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο
(τεστ ερωτήσεων) και μη αυτοματοποιημένο μέρος (ανάπτυξη πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη). Στον κόμβο

ενημέρωσης του προηγούμενου έργου διατίθενται δείγματα θεμάτων

πιστοποίησης, εδώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Β’ επιπέδου έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης της τρέχουσας πρώτης επιμορφωτικής περιόδου της παρούσας Πράξης, υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση συμμετοχής τους στην πιστοποίηση, αποτελεί η συμμετοχή τους στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» και η παρουσία τους στο 90% τουλάχιστον των επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών συναντήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να επισκέπτονται συχνά την παρούσα «Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ Επιπέδου»,


προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα σχετικά με τα νέα και τις εξελίξεις στην επιμόρφωση και την πιστοποίηση, μέσω των ανακοινώσεων και των άλλων πληροφοριών που δημοσιεύονται σε
αυτή."Επιπρόσθετα:

Τι ζητάνε από σας: http://b-epipedo.cti.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=881
Επίσης ο καλός συνάδελφος, δάσκαλος από τη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Σαλονικίδης έκανε μια ωραία προσπάθεια να συγκεντρώσει όλες τις ερωτήσεις που πιθανόν να τεθούν στο αυτοματοποιημένο μέρος: http://salnk.eduportal.gr/p2_tpe/ Λέω, πιθανόν.Για το ελεύθερο θέμα η επιλογή του θέματος θα είναι τυχαία ανάμεσα στα αντικείμενα (Φυσική, Χημεία, Βιολογία κλπ), που έχετε επιλέξει.

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Πώς να γράψετε τη "ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ" ΣΕ CD

Στο DVD που έχετε υπάρχει ένας συμπιεσμένος φάκελος "Fysiki Lykeiou". Αποσυμπιέστε τον. Μέσα θα βρείτε δύο αρχεία: physics1.iso και physics2.iso. Αυτά λέγοντονται "image files=εικονικά αρχεία", δηλαδή είναι αντίγραφο όλων των αρχείων καθενός από τα 2 CD του λογισμικού. Πώς θα γράψετε μετά αυτά τα αρχεία σε CD;
Λοιπόν: Υπάρχουν πολλά προγράμματα αντιγραφής CD. Το πιο γνωστό είναι το Nero. Δείτε ένα σχετικό tutorial και ακολουθείστε τις οδηγίες:http://www.agnostos.gr/tech/t_tut.php?subaction=showfull&id=1115472034&archive=&start_from=&ucat=3&

Αν δεν έχετε το Nero: Υπάρχουν κάποια δωρεάν απλά προγράμματα στο διαδίκτυο, απ' όπου μπορείτε να τα κατεβάσετε, όπως το:
BurnAware Free:
1) Κατεβάστε το από εδώ και τρέξτε το αρχείο για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα. (Το πρόγραμμα προσθέτει και μια μπάρα αναζήτησης στο πρόγραμμα πλοήγησης, μη την βάλετε (ξετικάρετε), αν δεν την θέλετε)
2) Τρέξτε μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα.
3) Επιλέξτε Burn ISO Image (Κάψε ένα ISO image αρχείο)
4) Επιλέξτε το αρχείο (Browse)
5) Βάλτε ένα κενό CDROM.
5) Πατείστε Burn (Κάψε) και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία (περ. 2.30 λεπτά).
Αυτό είναι.
Το ίδιο κάντε και με το δεύτερο αρχείο.

Το πρόγραμμα είναι μια μικρή εναλλακτική λύση στoν Νέρωνα, που μας τα "έκαψε" όλα, έγινε, δηλαδή, ακριβό και βαρύ. Προτιμάτε κάτι πιο ελαφρύ. Κάνει και για άλλες δουλειές όπως αντιγραφή Audio CD κλπ. Ψάξτε το λίγο. Καλό είναι.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Κατεβάστε το Irydium στα ελληνικά

Μπορείτε να το τρέξετε και online στη σελίδα http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php?lang=gr . Πρέπει να έχετε όμως εγκατεστημένη τη Java.
Αν θέλετε το πλήρες πακέτο (50 MB) κάντε κλικ εδώ.

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Τι είναι το Voicethread;

Επσικεφτείτε τη σελίδα http://voicethread.com/#home
Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο. Οπως βλέπετε είναι ένα δυναμικό εργαλείο του Web 2.0, με το οποίο ο μαθητής και ο διδάσκων μπορούν να σχολιάσουν μια παρουσίαση ή φωτογραφία/ες με κείμενο, φωνή ή βίντεο, να διατυπώσουν ερωτήσεις και να πάρουν απαντήσεις από τον διδάσκοντα ή τους άλλους που συμμετέχουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνει κάποιος εγγραφή (Register), και κάθε φορά να συνδέεται (sign in), ώστε να μπορεί να ανεβάζει παρουσιάσεις ή φωτό και να σχολιάζει.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Τι είναι το twitter;

Διαβάστε το πολύ κατατοπιστικό άρθρο-οδηγό χρήσης εδώ: http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/175

Ενημέρωση

1) Οπως πιθανόν έχετε δει πρέπει να καταθέσετε μια αναφορά για τις διδακτικές παρεμβάσεις σας μέχρι τέλος Ιουνίου. Στη συνέχεια με βάση αυτήν οι επιμορφωτές πρέπει να καταθέσουν τις δικές τους αναφορές μέχρι 16 Ιουλίου. Δείτε τις σχετικές φόρμες:http://b-epipedo2.cti.gr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
2) Απ' ό,τι πληροφορούμαι από το Φόρουμ της Επιμόρφωσης: Εχει κατατεθεί απο το ΥΠΔΒΜΘ προς τους Προέδρους των Ομοσπονδιών των Εκπαιδευτικών σχέδιο διαβούλευσης με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της επιμόρφωσης : Δείτε το κείμενο εδώ:http://www.ypepth.gr/docs/plaisio_diavouleusi_100604.doc .Μελετείστε το.

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Ενα ακόμα εργαλείο του Web 2.0, χρήσιμο στη διδασκαλία

Με το Glogster, μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν ηλεκτρονικά πολυμεσικά poster (με εικόνα, μουσική, βίντεο και κείμενο-υπερκείμενο). Πολύ καλό για συνεργατική μάθηση. Το μόνο μειονέκτημα του είναι οτι δεν δέχεται ελληνικό κείμενο, οπότε πρέπει να το εισάγουμε σαν εικόνα. Δείτε μια σχετική ανάρτηση στο δίκτυο "Μαθαίνοντας Φυσική στο 8ο": http://physics8th.ning.com/profiles/blogs/einstein-quotes-kai-hochi. Θέλετε να το κάνουμε πιο αναλυτικά στην επιμόρφωση;

Το 4ο θέμα (Δ4) Φυσικής

Μια προσομοίωση του Δ4 (http://www.ypepth.gr/docs/them_fis_kat_c_hmer_no_1006.pdf ) σε Interactive Physics, εκδοση 2.5:4o-D4.IP
Μπορείτε να αλλάζετε το συντελεστή τριβής, για να δείτε τη συμπεριφορά των σωμάτων (κύλιση με ολίσθηση, κύλιση χωρίς ολίσθηση του ενός ή των δύο). Η προσομοίωση προέκυψε από σχετική συζήτηση στο Βαθμολογικό με τον Βασίλη Κ.. Από τη σχετική συζήτηση στο δίκτυο του κ. Διονύση Μάργαρη, δείτε αναλυτική λύση του θέματος από τον συνάδελφο κ. Γιάννη Κυριακόπουλο:http://ylikonet.ning.com/profiles/blogs/poiho-tha-archhisei-na-khanei. Πολύ ωραίο θέμα, για Φυσικούς, για μαθητές, δεν ξέρω. Αν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά των σωμάτων (πάνω ο δίσκος, κάτω ο δακτύλιος), αλλάξτε από τις Ιδιότητες των σωμάτων. Η ράβδος είναι αβαρής, όπως λέει η εκφώνηση.

Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Μια πολύ χρήσιμη ανάρτηση...

Κατεβάστε το πρότυπο κατασκευής σεναρίων, όπως προτείνεται από το Εργ. Πληροφορικής του ΠΤΔΕ Π. Ιωαννίνων: ProtipoSenario.doc

Επίσης: Κατάλογος ρημάτων για την περιγραφή των στόχων ενός σεναρίου, από τον δάσκαλο. κ. Ν. Μπαλκίζα:
Verbs.pdf
Κρατείστε αυτά τα αρχεία. Θα σας χρειαστούν σίγουρα.

Περί διδακτικών σεναρίων και ειδικότερα την αξιολόγησή τους

Εν όψει της τελευταίας φάσης των σεμιναρίων, η οποία περιλαμβάνει και την αξιολόγηση των μέχρι τώρα μελετηθέντων και προσεχώς επικειμένων να μελετηθούν σεναρίων, μελετείστε την εργασία του Υπ. διδάκτορα ΠΤΔΕ Π. Ιωαννίνων κ. Βαγγέλη Τζίμα: Didakrika-senaria.pdf
Στη συνέχεια, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://docs.google.com/Doc?id=dcxjrqq4_203gzmdtsd7 και συν-διαμορφώστε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. (Το έγγραφο είναι δημιουργημένο στο Google Docs, και, αφού κάνετε τις όποιες αλλαγές, αποθηκεύστε το (Save).

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Για τους Βιολόγους

Το 4ο θέμα των πανελλαδικών Βιολογίας στις Πανελλαδικές φέτος λέει:
"Σε μια βραχονησίδα του Αιγαίου υπάρχουν πολλά θαμνώδη φυτά. Την άνοιξη
τα φυτά ανθίζουν και εμφανίζονται κίτρινα λουλούδια. Την ίδια εποχή

εμφανίζονται και πεταλούδες που τρέφονται από τα λουλούδια. Στην

βραχονησίδα ζουν και εντομοφάγα πτηνά που τρέφονται με πεταλούδες. Ο

πληθυσμός των πεταλούδων εμφανίζει πολύ περισσότερα κίτρινα άτομα και

λιγότερα ιώδη (μωβ) άτομα.

Δ1 Να διατυπώσετε την έννοια του είδους, όσον αφορά τους φυτικούς και ζωϊκούς οργανισμούς που αναφέρονται στο
οικοσύστημα της βραχονησίδας.

Μονάδες 7
Δ2 Να εξηγήσετε γιατί οι κίτρινες πεταλούδες είναι πολύ περισσότερες από τις ιώδεις (μωβ)
πεταλούδες.

Μονάδες 8
Δ3 Να εξηγήσετε πώς θα δράσει η φυσική επιλογή στη σύσταση του πληθυσμού των πεταλούδων ως προς το χρωματισμό
τους, εάν παρατηρηθεί μεταβολή του χρώματος των λουλουδιών από κίτρινο

σε ιώδες (μωβ).

Μονάδες 10"

Αναζητείστε ένα απλοποιημένο μαθηματικό μοντέλο στο διαδίκτυο και υλοποιείστε το στο Excel, σχετικό με τους πληθυσμούς των πεταλούδων, με βάση τη φυσική επιλογή. Παραστείστε γραφικά, την χρονική εξέλιξη των πληθυσμών.

Αν και δεν είμαι βιολόγος, βρήκα κάποιους σχετικούς συνδέσμους:
http://www.utm.edu/departments/cens/biology/rirwin/391/391lecNatSelModel.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Carrying_capacity

http://en.wikipedia.org/wiki/Lotka-Volterra_equation#Population_equilibrium


Δεν ξέρω, αν είναι πάρα πολύ δύσκολο, συνάδελφοι Βιολόγοι. Εγώ, σας λέω δεν είμαι βιολόγος:-) Εσείς θα μου πείτε.

Υ.Γ. Επειδή, όπως είδα, υπάρχουν διαφορικές εξισώσεις στα μοντέλα αυτά, δείτε και το μοντέλο που έχουμε απλώς δει στο Modellus (θηρευτής και θήραμα). Συνήθως για την επίλυση τέτοιων διαφορικών αριθμητικά, επιλέγουμε ένα χρονικό διάστημα Δt αυθαίρετα, και θεωρώντας οτι το μέγεθος Χ δεν μεταβάλλεται δραστικά στο χρονικό διάστημα αυτό, προσθέτουμε στην προηγούμενη τιμή του το γινόμενο του ρυθμού μεταβολής dx/dt επί το Δt (Μέθοδος Euler). Δείτε και το παράδειγμα σε μια από τις προηγούμενες αναρτήσεις για το Excel.

Blogging and Podcasting


Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Μερικές ενδιαφέρουσες συνδέσεις για το Excel στη διδασκαλία των Επιστημών και στη διδασκαλία γενικότερα

http://sunsite.univie.ac.at/spreadsite/fourier/fourtone.htm (Ανάλυση ήχου σε σειρά Fourier)

http://sunsite.univie.ac.at/spreadsite/wheels/wheels.xls (Επίκυκλοι)

http://sbaran.net/excel/FahrenheitCelsius.xls (Μετατροπή μονάδων)

http://sbaran.net/excel/Using%20Excel%20for%20Classroom%20Activities.doc (Αρχείο Word με ενδιαφέροντες συνδέσμους σχετικά με την χρήση του Excel

http://www.teacherlink.org/content/math/activities/excel.html (Διάφορα μαθηματικά projects με ενδιαφέρον)

http://www.amphi.com/~psteffen/excel.html (Χρήση του Excel στην τάξη)

http://www.internet4classrooms.com/technology_tutorials/excel_math_science_workbook_files_excel_topics_technology_tutorials.htm (Διάφορα μαθηματικά και επιστημονικά projects με Excel)

http://academic.pgcc.edu/~ssinex/excelets/ ("Excelets" στα Μαθηματικά και Φ.Ε.) (Μια κατακληκτική ιστοσελίδα στα Αγγλικά, γεμάτη με εφαρμογές του  Excel στις Φ.Ε.)

http://www.microsoft.com/education/createtimeline.aspx (Βίντεο σχετικό με δημιουργία χρονογραμμής με το Excel)

O μαθητής του 21ου αιώνα

Κατά το δικό μας 5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων:

Ασκήση στο Excel

Επιλύστε το 4ο θέμα των φετεινών Πανελληνίων εξετάσεων, χρησιμοποιώντας το Excel, όπως νομίζετε καλύτερα.
them_fis_gen_c_hmer_no_1006.pdf
Αν θέλετε την αναλυτική απάντηση, βρείτε την, εδώ.

Μερικές ενδιαφέρουσες συνδέσεις για το Excel στη διδασκαλία των Επιστημών και στη διδασκαλία γενικότερα

http://sunsite.univie.ac.at/spreadsite/fourier/fourtone.htm (Ανάλυση ήχου σε σειρά Fourier)

http://sunsite.univie.ac.at/spreadsite/wheels/wheels.xls (Επίκυκλοι)

http://sbaran.net/excel/FahrenheitCelsius.xls (Μετατροπή μονάδων)

http://sbaran.net/excel/Using%20Excel%20for%20Classroom%20Activities.doc (Αρχείο Word με ενδιαφέροντες συνδέσμους σχετικά με την χρήση του Excel

http://www.teacherlink.org/content/math/activities/excel.html (Διάφορα μαθηματικά projects με ενδιαφέρον)

http://www.amphi.com/~psteffen/excel.html (Χρήση του Excel στην τάξη)

http://www.internet4classrooms.com/technology_tutorials/excel_math_science_workbook_files_excel_topics_technology_tutorials.htm (Διάφορα μαθηματικά και επιστημονικά projects με Excel)

http://academic.pgcc.edu/~ssinex/excelets/ ("Excelets" στα Μαθηματικά και Φ.Ε.)

http://www.microsoft.com/education/createtimeline.aspx (Βίντεο σχετικό με δημιουργία χρονογραμμής με το Excel)

Το λογιστικο φύλλο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Τα λογιστικά φύλλα είναι ένα καλό παράδειγμα γνωστικού εργαλείου. Είναι ανοικτό μαθησιακό περιβάλλον, ελεύθερο περιεχομένου. Μπορεί να λειτουργήσει σε δύο επίπεδα:

 1. Στο πρώτο επίπεδο οι λειτουργίες του μαθητή διακρίνονται σαφώς από εκείνες του εργαλείου. Ο μαθητής αφήνεται απερίσπαστος να αναπτύξει νοητικές ικανότητες ανωτέρου επιπέδου. Δηλαδή η εφαρμογή εκτελεί τις διεργασίες οι οποίες αλλιώς θα κατανάλωναν αρκετό χρόνο και το μόνο που θα εξυπηρετούσαν, εφόσον γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο θα ήταν η ανάπτυξη νοητικών λειτουργιών χαμηλού επιπέδου, όπως είναι η εκτέλεση των πράξεων και η σχεδιάση γραφικών παραστάσεων.
 2. Σε δεύτερο επίπεδο όμως η γνώση του εργαλείου κατανέμεται μεταξύ του εργαλείου και του μαθητή με στόχο την επιτευξη συγκεκριμένου μαθησιακού αποτέλέσματος (παιδαγωγική χρήση). Σ' αυτήν τη διάσταση πρέπει να δίνεται περισσότερο έμφαση από τη μεριά του δασκάλου.

Ετσι το λογιστικό φύλλο μπορεί να απελευθερώσει το μαθητή από μηχανιστικές διεργασίες, οι οποίες μόνο γνωστικό φόρτο επιφέρουν. Απ' την άλλη μεριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μαθητή προκειμένου να οικοδομήσει έννοιες, φυσικά μεγέθη, νόμους κλπ.

Ενα καλό παράδειγμα είναι η χρήση του λογιστικού φύλλου για τη μελέτη του νόμου του Coulomb. Ο μαθητής μπορεί συμπληρώνοντας τα κελιά στα οποία έχει εισάγει τις τιμές των φορτίων και της απόστασης και μπορεί να διαπιστώσει οτι η δύναμη είναι ανάλογη με τα φορτία και αντιστρόφως ανάλογα με το τεράγωνο της απόστασης κάνοντας τις κατάλληλες γραφικές παραστάσεις. Επίσης μπορεί να εξεταστεί η επίδραση του διηλεκτρικής σταθερας στη δύναμη.

Για να δείτε μια τέτοια εφαρμογή κατεβάστε το αρχείο από εδώ

Βιβλιογραφία:

Τ. Μικρόπουλος: Ο Υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο- Ελληνικά Γράμματα 2006

Το λογιστικό φύλλο είναι επίσης ανεκτίμητο για την πειραματική μελέτη των φαινομένων και την πειραματική επαλήθευση. Ενα καλό παράδειγμα μέτρησης της πυκνότητας του νερού είναι το παρακάτω:

pyknothta nerou.xls

Συνεργάζεται επίσης με άλλες εφαρμογές όπως MBL και Interactive Physics, ώστε να μπορεί ο μαθητής να κάνει περαιτέρω επεξεργασία των μετρήσεων ή των τιμών των προσομοιώσεων.Όμως οι δυνατότητές του δεν εξαντλούνται εδώ. Ως κενό περιεχομένου και εφοδιασμένο με μια αντικειμενοσταφή γλωσσα όπως η VBA, μπρορεί ο έμπειρος προγραμματιστής να κατασκευάσει προσομοιώσεις πειραμάτων, από όλο το γνωστικό φάσμα των Φ.Ε. Καταπληκτική δουλειά έχει γίνει στην ιστοσελίδα: http://excelsciences.site.voila.fr/

Άσκησεις στο ExcelΑπό τη Φυσική:
1)Ενα σώμα μάζας m1 προσπίπτει σε άλλο ακίνητο μάζας m2 με το οποίο συγκρούεται ελαστικά. Να αποδείξετε με τη χρήση των γραφικών παραστάσεων του Excel οτι η μέγιστη μεταφορά ενέργειας στο δεύτερο σώμα συμβαίνει οταν ο λόγος των μαζών τους είναι 1.

(Άσκηση παρμένη από τη Φυσική του Serway)2) Να αποδείξετε (πάλι με τη χρήση των γραφικών παραστάσεων του Excel) οτι σε μια ελεύθερη πτώση ενός σώματος, όπου η αντίσταση του αέρα είναι F=k.υ, με k=σταθερά και υ= η στιγμιαία ταχύτητα του σώματος, το σώμα θα αποκτήσει οριακή ταχύτητα και πόση είναι αυτή.

Υπόδειξη: Η ταχύτητα να υπολογίζεται ως εξής: Βρίσκουμε την ταχύτητα έστω κάθε 0,0333 s. Για να βρούμε την επόμενη τιμή της ταχύτητας προσθέτουμε στην τρέχουσα τιμή το Δυ=(g-(k/m).Δt , όπου m= η μάζα, g= επιτάχυνση της βαρύτητας και Δt=το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές χρονικές στιγμές της κίνησης (γιατί;). Δοκιμάστε για διάφορες τιμές k και m, όπως και Δt. Πότε θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια; Πώς επηρρεάζει η k τη γραφική παράσταση, άρα και την οριακή ταχύτητα;

(Αν θέλετε να το "πάρει το ποτάμι" βλ. http://galileo.phys.virginia.edu/classes/581/FallingInExcel.html)3) Επέκταση: Κατασκευάστε ένα φύλλο Excel , εξετάζοντας την περίπτωση του γνωστού προβλήματος του κινούμενου αγωγού πάνω σε σιδηροτροχιές κάθετα στην ένταση μαγνητικού πεδίου. Υπολογίστε απο τη γραφική παράσταση υ-t την οριακή ταχύτητα.Από τη Χημεία:

4) Στη διάσπαση του πενταχλωριούχου φωσφόρου σε τριχλωριούχο φώσφορο και Cl2 η Κp=3,60 στους 540 βαθμούς C. Να υπολογίσετε χρησιμοποιώντας το Excel πόση θα είναι η μερική πίεση κάθε συστατικού, αν εισάγουμε στο δοχείο 0,2 mole PCl5 και 3 mole PCl3 στην παραπάνω θερμοκρασία και σε πίεση 1 atm. (Λύστε το πρόβλημα αναλυτικά και μετά κάντε τη γραφική παράσταση της β'/θμιας εξίσωσης με το Excel για να υπολογίστε τις ρίζες).
Από τη Βιολογία:


5) Ενα ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με την χρήση του Excel στη Βιολογία είναι το http://www.ase.org.uk/htm/journals/ssr/pdf/ssr_2001_dec_23-34.pdf στα Αγγλικά για αρκετά προχωρημένους. Μελετήστε ποιές χρήσεις μπορείτε να υλοποιήσετε σε ένα μάθημα Βιολογίας.


6) Αίμα αναμιγνύεται με διαλύματα NaCl διαφόρων περιεκτικοτήτων. Λόγω του φαινομένου της όσμωσης τα κύτταρα "εκρήγνυνται" σε αραιά διαλύματα, αλλ' όχι σε πυκνά. Λόγω αυτού του φαινομένου, η αιμοσφαιρίνη απελευθερώνεται στο διάλυμα και το χρωματίζει κόκκινο. Με χρωματόμετρο μετρείται η ερυθρότητα του διαλύματος. Τέλος το αίμα τοποθετείται σε φυσιολογικό διάλυμα αλατιού στο οποίο επιβιώνει καλύτερα. Πάρθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ένα φύλλο Excel οι τιμές του σχήματος:


Να κάνετε ένα διάγραμμα X-Y, στο οποίο να φαίνονται τα σημεία, να ρυθμίσετε την κλίμακα των αξόνων κατάλληλα, να ονομάσετε τους άξονες, να βάλετε τίτλο: "Αιμολυση των ερυθροκυττάτων σε διάλυμα NaCl". Το πρόβλημα είναι δίνεται λυμένο στη διεύθυνση: http://www.saburchill.com/IBbiology/ICT/dataprocessing/001.html. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε και άλλα προβλήματα λυμένα στο Excel: Ενα πολύ ωραίο πρόβλημα στο οποίο χρησιμοποιείται η συνάρτηση SLOPE() για τον υπολογισμό της κλίσης ευθείας είναι το http://www.saburchill.com/IBbiology/ICT/dataprocessing/018.html.

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Εισαγωγή βίντεο σε Powerpoint, B' τρόπος

Δεν πιστέυω να θυμάστε τι έκανε στο μάθημα ο Βασίλης με το πακετάρισμα των αρχείων Powerpoint και βίντεο. Γιαυτό επαναλαμβάνω τη διαδικασία για να μεταφέρουμε όλα τα απαραίτητα αρχεία για να πακετάρουμε την παρουσίασή μας μαζί με όλα τα αρχεία βίντεο, και πιθανά άλλα, αφού βέβαια έχουμε κάνει εισαγωγή του βίντεο με την διαδικασία του Α' τρόπου. (Επαναλαμβάνω: Εισαγωγή->Ταινία και Ηχος->Ταινία από αρχείο-> επιλέγουμε το αρχείο και πατάμε OK).
Πρέπει τα βίντεο να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το αρχείο Powerpoint.
(Τα παρακάτω ισχύουν για Powerpoint 2003 όχι για παλιότερες εκδόσεις απ' όσο ξέρω. Για την έκδοση 2007, παρόμοια ισχύουν)
Μετά:
1) Από το μενού: Αρχείο-> Πακέτο για CD. Επιλέγουμε "Προσθήκη αρχείων..." και διαλέγουμε τα αρχεία Powerpoint και βίντεο.
Υπάρχει επίσης η επιλογή "Επιλογές...". Αν την ανοίξουμε, θα δούμε οτι μας δίνει κάποιες δυνατότητες, όπως π.χ. αν έχουμε πολλές παρουσιάσεις να τις παίξει διαδοχικά τη μία μετά την άλλη ή να συμπεριλάβει μέσα στα αρχεία και το πρόγραμμα παιξίματος του Powepoint (player), αν δεν έχουμε στο υπολογιστή μας το Powerpoint, ή να συμπεριλάβει και τις γραμματοσειρές, που είναι πολύ πιθανόν να μην υπάρχουν στον υπολογιστή που θα παίξει η παρουσίαση. (Αν δεν μας ενδιαφέρουν τέτοιες λεπτομέρειες, δεν την ανοίγουμε καθόλου αυτήν την επιλογή, αν και η τελευταία δυνατότητα, να συμπεριλάβουμε τις γραμματοσειρές είναι πολύτιμη, γιατί μπορεί να μην υπάρχουν οι ίδιες σε όλους τους υπολογιστές εφόσον έχουμε κάποια σπάνια γραμματοσειρά στην παρουσίαση και τότε θα έχουμε πρόβλημα με την εμφάνιση των γραμμάτων).
2) Μετά επιλέγουμε: Αντιγραφή σε φάκελο... ή Αντιγραφή σε CD.
Στην Αντιγραφή σε φάκελο... δίνουμε ένα όνομα φακέλου π.χ "Παρουσίαση στη Βιολογία" και ορίζουμε τη θέση που θέλουμε να αντιγραφούν τα αρχεία π.χ στην επιφάνεια εργασίας ή μέσα στα "έγγραφά μου". Η διαδικασία θα αρχίσει αυτόματα. Ο φάκελος θα δημιουργηθεί και μέσα σ' αυτόν θα βρίσκονται όλα, το αρχείο Powepoint, τα αρχεία βίντεο και ο player του Powerpoint, εφόσον επιλέξουμε να συμπεριληφθεί κλπ.
3) Εφόσον όλα είναι καλά, θα πρέπει, όταν παίζουμε την παρουσίαση να παίζει και το βίντεο.

Στην επιλογή "Αντιγραφή σε CD" θα σας ζητήσει να βάλετε ένα κενό CD στον CD recorderγια να το γράψει. Αλλά αν θέλετε, αυτό το κάνετε και μετά, αφού έχετε αντιγράψει τα απαραίτητα αρχεία σε φάκελο, όπως εξήγησα προηγουμένως.

4) Αν θέλετε να συμπιέσετε τον φάκελο με τα αρχεία, ακολουθείστε την ίδια διαδικασία όπως στην προηγούμενη ανάρτηση (Winzip κλπ).

Υ.Γ. Πολλές φορές ένα βίντεο δεν παίζει γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι αποκωδικοποιητές βίντεο στον υπολογιστή. Ε, σ' αυτήν την περίπτωση μάλλον, θα πρέπει να ρωτήσετε κάποιον της Πληροφορικής, γιατί μάλλον δεν θα ξέρετε πώς να βρείτε και να εγκαταστήσετε αποκωδικοποιητές των διαφόρων ειδών βίντεο. Δυστυχώς υπάρχει πληθώρα μορφών βίντεο και αποκωδικοποιητών. Αποκωδικοποιητής βίντεο είναι ένα πρόγραμμα που μας δίνει την δυνατότητα να παίξουμε ένα βίντεο και όχι καμιά συσκευή, όπως πιθανόν να νομίζετε. Αλλά αυτά θα τα πούμε και στα επόμενα μαθήματα.

Ελπίζω να καταφέρατε να μελετήσετε όλο το άρθρο μέχρι τέλους :-)) Σε κάθε περίπτωση, ρωτάτε. Και πειραματιστείτε, αλλιώς δεν μαθαίνετε, το ξέρουμε αυτό σαν εκπαιδευτικοί των Φυσικών Επιστημών, εξάλλου.

Εισαγωγή βίντεο σε Powerpoint και συμπίεση των αρχείων σε ένα αρχείο

Πολλοί το έχουν απορία. Με μια πρόχειρη αναζήτηση βρήκα ένα

κατατοπιστικό άρθρο από την Microsoft σχετικά με την εισαγωγή βίντεο

Δείτε το. Ισχύει για την έκδοση 2003 του Powepoint: http://office.microsoft.com/el-gr/powerpoint/HA011555701032.aspx

Αν η διαδικασία που σας προτεινε ο Βασίλης στο μάθημα σας φαίνεται δύσκολη, ακολουθείστε την

συμβουλή του άρθρου:

" Συμβουλή Πρέπει να τοποθετείτε την ταινία στον ίδιο φάκελο με την παρουσίαση του PowerPoint. Αν μετακινήσετε αργότερα την παρουσίαση του PowerPoint σε άλλον υπολογιστή, αντιγράψτε και την ταινία. Διατηρήστε την ταινία στον ίδιο φάκελο με την παρουσίαση για να λειτουργεί ακόμα η σύνδεση. Ωστόσο, πρέπει να δοκιμάζετε πάντα την

παρουσίαση στον νέο υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ακόμα.Εισαγάγετε ξανά την ταινία αν είναι απαραίτητο
.)"Δηλαδή: Αν μεταφέρετε την παρουσίαση με το βίντεο σε άλλο φάκελο, δοκιμάστε αν παίζει το βίντεο. Αν δεν παίζει, κάντε ξανά εισαγωγή. Μάλλον θα πρέπει να παίζει, εκτός αν (;)...Για να πακετάρετε τα αρχεία σας σε ένα νέο συμπιεσμένο φάκελλο:

1) Επιλέξτε όλα τα αρχεία που σας ενδιαφέρουν.

2) Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Winzip

και "Αdd to ονομαφακέλου.zip"

Το ονομαφακέλου είναι το όνομα του φακέλου που βρίσκονται τα αρχεία που θέλετε να πακετάρετε σε ένα

αρχείο. (Αν έχετε εγκατεστημένο το Winrar, κάντε το ίδιο επιλέγοντας "Αdd to ονομαφακέλου.rar". Αυτό δεν

είναι απαραίτητο, κάνει το ίδιο σχεδόν με το Winzip)

3) Περιμένετε να γίνει η συμπίεση και η προσθεση όλων των αρχείων αυτόματα. Θα έχετε έναν συμπιεσμένο φάκελο π.χ στην επιφάνεια εργασίας σας, για να το στείλετε με e-mail ή να το επισυνάψετε σε μιάν ανάρτηση.

4) Οταν θέλετε να αποσυμπιέσετε το παραπάνω αρχείο, κάντε δεξί κλικ

επάνω στο συμπιεσμένο αρχείο και επιλέξτε "Extract to folder κλπ". (Αποσυμπίεση στο φάκελο κλπ). Προσοχή, μην επιλέξετε "Extract to here", ειδικά αν ο συμπιεσμένος φάκελος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας γιατί πιθανόν η

επιφάνεια να γεμίσει από φακέλους και θα πάθετε πλάκα να τους σβήνετε μετά. Αυτο το τελευταίο το κάνουμε μόνο αν θέλουμε να αποσυμπιέσουμε το συμπιεσμένο αρχείο μέσα στο φάκελο που βρίσκεται το ίδιο.

Χτίζοντας το δικό σου Προσωπικό Δίκτυο Μάθησης (PLN)-Ενα βίντεο και ένα άρθρο

Από τους συναδέλφους Έλενα Ελληνιάδου, Βασίλη Ζακόπουλος και Σωτήρη Τερζίδη:
και από τον επίσης συνάδελφο Φυσικό κ. Γιώργο Παναγιωτακόπουλο:"Και να που η ορολογία αρχίζει να μπαίνει σιγά - σιγά και στο πετσί μας. PLN - Personal Learning Network, ένα δίκτυο προσωπικό από το οποίο παίρνεις ιδέες, κινητοποιείσαι, διαβάζεις και μαθαίνεις και ίσως συνεργάζεσαι με κοινό σκοπό. ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ.Πως όμως θα στήσουμε ένα τέτοιο δίκτυο;

Ευτυχώς ούτε καλώδια χρειαζεται να απλώσουμε αλλά ούτε και να σετάρουμε κάποιο wi-fi ρούτερ. Πρώτα πρέπει να μάθουμε τι είναι ένα τέτοιο δίκτυο. Για αρχή, ένα καλό άρθρο είναι αυτό από την elleanel. Επίσης άλλο ένα όμορφο άρθρο είναι και αυτό εδώ (στα αγγλικά). Επίσης πολύ ενδιαφέρον άρθρο θα βρείτε και εδώ (στα αγγλικά) Τέλος, πολλές πληροφορίες για το τι είναι το PLN θα βρείτε εδώ.Να πως την αλήθεια δε χρειάστηκε ποτέ να σκεφτώ ότι χρειάζομαι ένα τέτοιο δίκτυο διότι η ανάγκη να αλληλεπιδράσω, να μοιραστώ ιδέες και να μάθω από τους άλλους με έκαμε να το στήσω πριν ακόμη το σκεφτώ. Και κάποια στιγμή πιάνω τον ευατό μου να συμμετέχει στο twitter, να αλληλεπιδρά στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, να καταχωρεί bookmarks για διαμοιρασμό ιδεών και να αποθηκεύει τα feeds από τα εκπαιδευτικά blogs σαν κουφέτα. Νάτο λοιπόν το PLN μου. Είναι εδώ και το έστησα σιγά σιγά. Το διαμορφώνω ανάλογα με τις ανάγκες μου και είμαι πολύ χαρούμενος. Τι κάνω εγώ λοιπόν;1) Twitter (το 1o και σημαντικότερο βοήθημα για τη δημιουργία ενός τέτοιου PLN). Μπορείτε να με συναντήσετε εδώ . Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να εκπέμψουν αυτό που θεωρούν σημαντικό (που είναι σίγουρο ότι θα είναι και για σας αφού ακολουθείτε ανθρώπους με τα ίδια περίπου ενδιαφέροντα).2) Google Reader (πολύ σημαντικό εργαλείο για να μαθαίνεις πότε δημοσίευσε ο καθένας που ακολουθείς το άρθρο του). Με έχει βοηθήσει να μειώσω σημαντικά το χρόνο περιήγησής μου σε blogs που με ενδιαφέρουν. Να σημειώσω ότι πολύ σημαντικό είναι να σχολιάζουμε στα blogs και να συμμετέχουμε στη συζήτηση που ανοίγεται με κάθε ενδιαφέρον άρθρο που διαβάζουμε.3) Diigo (πολύ χρήσιμη μηχανή ανταλλαγής bookmarks και όχι μόνο). Μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα μου των συναδέλφων εκπαιδευτικών πατώντας εδώ. Φυσικά μπορείτε να δημιουργήσετε και τις δικές σας λίστες.4) Μερικά από τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχω και μαθαίνω (Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες, Υλικό Φυσικής - Χημείας, e-frontistirio, Μαθαίνοντας Φυσική στο 8ο, και τα ξένα: classroom2.0, Moodlers Online. Η συμμετοχή σε project και συζητήσεις σίγουρα αναβαθμίζει τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας, ενώ πολλά από αυτά που γνωρίζουμε διαχέονται και σε άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.5) Delicious (άλλο ένα εργαλείο ανταλλαγής και διαμοιρασμού bookmarks).Όλα αυτά μεταβάλλονται και δημιουργούν ένα περιβάλλον ανεκτίμητης πληροφορίας προσβάσιμης κάθε στιγμή από οποιονδήποτε υπολογιστή. Ένα τέτοιο δίκτυο είναι ανάγκη που ξεπηδά πρώτα - πρώτα από τη διάθεση να γίνουμε καλύτεροι αλλά και από το γεγονός ότι σε ένα περιβάλλον που οι αλλαγές γίνονται τρομερά γρήγορα χρειάζεται οργάνωση των πληροφοριών αλλά και εμπλοκή σε περιβάλλοντα εμπειρίας - ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ.

Εν μέρει αναδημοσιευση από group στο δίτκυο: http://scienceteachersnet.ning.com/

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Τι είναι ή τι δεν είναι το Web 2.0.

Δείτε το βίντεο:
και αυτό:


Δείτε τι γράφει σχετικά η Βικιπαίδεια: http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

Μελετείστε το άρθρο-συνέντευξη σχετικά με μια κριτική θεώρηση του: http://www.re-public.gr/?p=191#more-191
Μελετείστε επίσης το Wallwisher: http://www.wallwisher.com/wall/teachersweb20, όπου περιγράφονται μερικά εργαλεία του για τη διδασκαλία. Κι ακόμη, ψάξτε περισσότερα εργαλεία στη διεύθυνση: http://www.go2web20.net/
Κι ακόμη το κείμενο:

Επισκεφτείτε μερικά από τα sites που προτείνονται, κάντε εγγραφή και προσπαθείστε να καταλάβαιτε τη λειτουργία τους. Υπάρχει πληθώρα εργαλείων, μερικά από τα οποία μπορούμε να τα εντάξουμε στη διδασκαλία μας.

Τέλος δείτε την παρουσίαση:
Web 2.0.ppt