Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Τα πτυχία σας...

Ανακοίνωση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στάλθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

"Σας ενημερώνουμε ότι εντός του Δεκεμβρίου επίκειται η έκδοση των βεβαιώσεων πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση» (Έργο ΙΙ). Οι ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης είχαν πραγματοποιηθεί τις εξής περιόδους:• 1η Περίοδος Πιστοποίησης από 27-1-2007 μέχρι 31-3-2007

• 2η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-6-2007 μέχρι 15-7-2007

• 3η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-2-2008 μέχρι 18-4-2008

• 4η Περίοδος Πιστοποίησης από 12-5-2008 μέχρι 20-7-2008

• 5η Περίοδος Πιστοποίησης από 18-8-2008 μέχρι 31-10-2008Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί (όσοι δηλαδή έχουν πιστοποιηθεί κατά τις παραπάνω περιόδους) που έχουν αλλάξει διεύθυνση εκπαίδευσης (μονάδα οργανικής θέσης ή/ και θέση απασχόλησης) ή που τυχόν έχουν διαφοροποιηθεί τα ατομικά τους στοιχεία να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις από 25 Νοεμβρίου έως 9 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης να τους σταλούν στην τωρινή θέση απασχόλησής τους. Υπενθυμίζουμε ότι οι διορθώσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://epimorfosi.cti.gr/certification/

Δείτε περισσότερα εδώ."

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Επιτέλους τα βάσανα τελείωσαν:Σύμφωνα με ανακοίνωση του portal της Επιμόρφωσης:
"Ανακοινώθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα του έργου (MIS) τα αποτελέσματα πιστοποίησης των εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να εισέλθει στο MIS με τους κωδικούς του και στην επιλογή «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης-> Προβολή αποτελεσμάτων πιστοποίησης» να δει το τελικό αποτέλεσμα της πιστοποίησής του."
Περιμένω νέα σας...