Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2008

Πού μπορείτε να βρείτε το επιμορφωτικό υλικό

Στη διεύθυνση http://b-epipedo.cti.gr/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=49&Itemid=828 υπάρχει όλο το επιμορφωτικό υλικό των ΚΣΕ. Μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας "Μεταφόρτωση". Θα μπορέσετε να το κατεβάσετε αν έχετε προηγουμένως συνδεθεί με τους κωδικούς που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στην πύλη http://b-epipedo.cti.gr/ Μπορείτε να το διαβάσετε αφού έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader (αν δεν το έχετε ήδη εγκαταστήσει) από τη διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html?promoid=BUIGO πατώντας "Download now". Θα σας ζητήσει να εγκαταστήσετε το πρόσθετο "Adobe DLM", προκειμένου να προχωρήσει στην εγκατάσταση. Σε περίπτωση που θέλετε να τυπώσετε κάποια σελίδα του αρχείου πατείστε το κουμπί για την εκτύπωση και επιλέξτε τη σελίδα.
Το επιμορφωτικό υλικό υπάρχει επίσης στο παρόν blog ή στην ιστοσελίδα: http://sites.google.com/site/ksepe04/. Διακρίνεται σε υλικό γενικού μέρους και υλικό ειδικού μέρους και είναι γραμμένο σε αρχείο Acrobat Reader.

Δεν υπάρχουν σχόλια: