Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Μερικά "εξωτικά" sites για το Modellus

Εκτός από τα συνηθισμένα ελληνικά: www.e-yliko.gr, www.epyna.gr, την ιστοσελίδα του συνάδελφου Νίκου Δαπόντε, την ιστοσελίδα του συνάδελφου από το ΕΚΦΕ Αγρινίου Σπύρου Τσοβόλα, την ιστοσελίδα της συναδέλφου Κατερίνας Γλέζου, αλλά και πολλά του προγράμματος "Νηρηίδες", που περιέχουν προσομοιώσεις με το Modellus, υπάρχουν και μερικά από την Πορτογαλία, την Ισπανία ή τη Βραζιλία. Προφανώς μπορείτε να βρείτε τις νεώτερες εκδόσεις του λογισμικού στη πορτογαλέζικη επίσημη ιστοσελίδα του http://modellus.fct.unl.pt/. Για την μετάφρασή τους μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το Google, αν και η μετάφραση τους είναι πολύ κακή, πάντως νόημα βγαίνει. Αλλά και εδώ υπάρχουν ωραίες προσομοιώσεις, είτε στην παλιά έκδοση 2.5 (που κυκλοφορεί επίσημα στα ελληνικά σχολεία, είτε σε νεώτερες, που διατίθενται δωρεάν (Πάντως η σταθερότερη έκδοση είναι η παλιά, αν και οι νεώτερες έχουν και περισσότερο ιντερνετικές δυνατότητες, όμως δεν υπάρχει συμβατότητα προς τα πίσω, όπως διαπίστωσα με την 4.5, το πρόγραμμα "κρέμαγε" όταν άνοιγα παλιές προσομοιώσεις, τέλος πάντων...). Λοιπόν πάμε ταξίδι στο λατινογενή κόσμο:

http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Animaciones.htm
Πολύ ωραίες προσομοιώσεις Φυσικής από τοDEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA DEL IES LEONARDO DA VINCI DE ALICANTE

http://modellusfq.blogspot.com/
Ενα πολύ καλό blog με Φυσική και Χημεία.

http://www.fisica.ufpb.br/~romero/port/modellus.htm 

και http://www.paim.pro.br/modellus/index.htm

από Βραζιλία.

http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/profesores/mfonseca/modellus/index.html
από Κολομβία.

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Διάφοροι σύνδεσμοι στο διαδίκτυο με υλικό για τα μαθήματα που διδάσκουμε

Θα χρειαστούμε (ίσως) για τις διδακτικές παρεμβάσεις μας υλικό από το διαδίκτυο. Δείτε την παρακάτω λίστα:

(Σημείωση: Επειδή δεν έχω δοκιμάσει όλους τους συνδέσμους πολύ πρόσφατα, δοκιμάστε τους και πείτε μου ποιοί δεν δουλεύουν πλέον)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ*ΦΥΣΙΚΗ–ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΗΜΕΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της μορφής του διαδικτύου είναι η ταχύτητα με την οποία αλλάζει. Αλλάζουν οι πληροφορίες που διατίθενται, ο τρόπος παρουσίασής τους, και ο τόπος που διατίθενται. Δηλαδή το τι, το πώς, και το πού.

Συνεπώς το σημαντικότερο από πλευράς χρηστικής είναι να διδαχθεί η χρήση των «μηχανών αναζήτησης» (search engines) με σκοπό την εκτέλεση αναζητήσεων στο ίντερνετ για εύρεση υλικού για την διδασκαλία των Φυσικών επιστημών. Παράλληλα, αυτή καθεαυτή η διαδικασία της χρήσης μηχανών αναζήτησης αποτελεί πολύ σημαντική πρακτική γνώση που μπορεί και πρέπει να διδαχθεί στους μαθητές.

Προτείνεται η χρήση της πλέον γνωστής μηχανής αναζήτησης της Google στο ανώτερο επίπεδο Advanced search:

http://www.google.gr/advanced_search?hl=el

Πρέπει να τονιστεί ότι για μια σωστή αναζήτηση στο διαδίκτυο οι όροι Φυσικών επιστημών πρέπει να δοθούν με την διεθνή τους ορολογία, δηλαδή στην Αγγλική. Αυτό προϋποθέτει από τον διδάσκοντα την γνώση βασικών επιστημονικών όρων στην Αγγλική (κάτι εύκολο), αλλά έτσι η αναζήτηση δεν θα περιοριστεί στις Ελληνικές ιστοσελίδες που (όσο καλές να είναι ή να γίνουν στο μέλλον) δεν είναι ποτέ δυνατόν να διαθέτουν την ποικιλία των παραδειγμάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι (links) δίδονται απλά και μόνο ως μία πρόταση για περαιτέρω έρευνα στο διαδίκτυο.

ΦΥΣΙΚΗ

Σύνδεσμοι Ελληνικών ιστοτόπων (sites links)
σχετικών με τη Φυσική

1. Αντώνιος Γκούτσιας – Μαθαίνοντας Φυσική στο Internet
http://www.geocities.com/gutsi1/

Προσομοιώσεις, φύλλα εργασίας και προτάσεις εφαρμογής της Φυσικής στην τάξη.

2. Πύλη εισόδου στο ελληνικό διαδίκτυο για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας.


http://www.spin.gr/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Εικονικό Εργαστήριο με μικροεφαρμογές Java ) http://www.spin.gr/static/sections/applets/index.html).

3. Η Φυσική στο Δίκτυο


http://www.physics4u.gr/

Πύλη με πολλούς κατηγοριοποιημένους συνδέσμους σε ιστοτόπους θετικών επιστημών.

4. Εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ


http://www.e-yliko.gr/index.html

Πλούσιο υλικό για χρήση στην τάξη. Ποικιλία αξιόλογων συνδέσμων.5. Υποστηρικτικό υλικό Φυσικών Επιστημών

http://www.e-yliko.gr/physyliko/physyliko.htm6. Σχετικά με τη Φυσική


http://www.e-yliko.gr/physArt.htm

6. Η περιπέτεια των σωματιδίων (CERN)

http://www.physics.ntua.gr/eesfye/PARTADV/indexpa.html


7. http://pdg.web.cern.ch/pdg/particleadventure/index.html

Μια εκπαιδευτική περιπλάνηση στα στοιχειώδη σωματίδια της ύλης.Σύνδεσμοι ξενόγλωσσων ιστοτόπων (sites links) 
σχετικών με τη Φυσική

8. Jet Propulsion Laboratory

http://www.jpl.nasa.gov/multimedia/

Υλικό αστρονομίας

9. NASA

http://www.nasa.gov/home/index.html?skipIntro=1

Υλικό για παιδιά και εκπαιδευτικούς.

10. European Space Agency (ESA)


http://www.esa.int/esaCP/index.html

Περιλαμβάνει πλούσιο υλικό, γκαλερί πολυμέσων και κέντρο ποικίλων μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση. Επίσης υπάρχει ειδικό τμήμα για παιδιά (http://www.esa.int/esaKIDSen/) και την αξιοποίηση στην εκπαίδευση (http://www.esa.int/esaED/index.html)

11. Wake Forest University

http://www.wfu.edu/Academic-departments/Physics/demolabs/demos/avimov/bychptr/chptr1_motion.html

Πειράματα φυσικής.

12. The "Virtual" Physics Centre

http://www.martindalecenter.com/GradPhysics.html

Μεγάλη συλλογή από συνδέσμους σχετικούς με Φυσική.

13. Internet Travels in the Life Sciences

http://www.life.uiuc.edu/

Συλλογή συνδέσμων για τη μελέτη των φυσικών επιστημών (life sciences).

14. Centre for history of physics (American Institute of Physics)

http://www.aip.org/history/

Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς

15.  Exploratorium

http://www.exploratorium.edu/

Ποικιλία δραστηριοτήτων και βίντεο σε θέματα θετικών επιστημών.

16. Atomic Archive

http://www.atomicarchive.com/index.shtml

Το αρχείο της ατομικής φυσικής.

17. The Physics classroom

http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/BBoard.html

Μαθήματα φυσικής για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

18. http://dir.yahoo.com/Science/physics/

Κατάλογος Φυσικής στο yahoo

19. http://web.mit.edu/research/

Παρέχονται πληροφορίες από τα ερευνητικά προγράμματα του ΜΙΤ καθώς επίσης άρθρα και διδακτορικές διατριβές, στην πλήρη τους μορφή. Σαν παράδειγμα αναφέρεται ότι υπάρχει – σε μορφή pdf – η βιογραφία του Maxwell, των L. Campbell and W. Garnett, "The Life of James Clerk Maxwell," Macmillan, London, 1882, η θεωρία της σχετικότητας του Einstein Relativity: The Special and General Theory

20. http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/

Η βιβλιοθήκη προσομοιώσεων από το τμήμα Φυσικής του πανεπιστημίου της Indiana.

21. http://webphysics.ph.msstate.edu/javamirror/

Σύνδεσμοι με προσομοιώσεις Φυσικής από το παραπάνω πανεπιστημιακό τμήμα. Περιλαμβάνονται δεκάδες προσομοιώσεις (σε μορφή java και flash), ομαδοποιημένες ανά θεματικά ενότητα που καλύπτουν έννοιες όπως π.χ. μονοδιάστατη κίνηση μέχρι και laser.

22. http://www.physlink.com/

Πύλη αφιερωμένη στη Φυσική και στην Αστρονομία. Παρέχονται πολλές πληροφορίες και σύνδεσμοί που αφορούν την ιστορία της Φυσικής, τη σύγχρονη έρευνα, το εκπαιδευτικό λογισμικό Φυσικής κ.α.

23. http://www.physics.montana.edu/physed/misconceptions/

Ιστοσελίδα του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου της Montana. Παρατίθεται κατάλογος παρανοήσεων που καταγράφονται στους σπουδαστές, προτείνεται δραστηριότητα άρσης της παρανόησης, καθώς επίσης και σχετική με το συγκεκριμένο θέμα βιβλιογραφία.

24. http://www.pbs.org/wgbh/nova/galileo/

Ιστοσελίδα αφιερωμένη στο Γαλιλαίο. Παρατίθενται ιστορικά στοιχεία και αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις (flash) των πειραμάτων του Γαλιλαίου.

25. http://www.phys.hawaii.edu/~teb/optics/

Κατάλογος προσομοιώσεων του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου της Χαβάης

25. http://www.physsci.ltsn.ac.uk/Home/Index.aspx

Δικτυακός τόπος του “The Higher Education Academy Physical Sciences Centre”. Παρέχεται τεράστιος όγκος υλικού για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών που περιλαμβάνει “Learning & Teaching Activities”, συνδέσμους, άρθρα, προσομοιώσεις, πληροφορίες για εκπαιδευτικό λογισμικό κ.α.

26. http://members.tripod.com/~IgorIvanov/physics/

Εγκυκλοπαίδεια Φυσικής. Όλη η Φυσική σε άρθρα, προσομοιώσεις και συνδέσμους με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Σημείωση: Η πλοήγηση στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί δεν το επιτρέπει η αυτοματοποιημένη “Υπηρεσία Διακομιστή Μεσολάβησης και Ελέγχου Περιεχομένου” του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου.

27. http://physicsweb.org/

Δικτυακός τόπος του περιοδικού Physics Word, με ενδιαφέροντα άρθρα από το χώρο της διδακτικής (όπως π.χ. το Putting children off physics) και της έρευνας.

28. http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/index.html

Εξαιρετική συλλογή προσομοιώσεων κυρίως από το χώρο ηλεκτρισμού – ηλεκτρομαγνητισμού και οπτικής. Σαν παράδειγμα παρατίθεται η φόρτιση – εκφόρτιση πυκνωτή.

28. http://www.slcc.edu/schools/hum_sci/physics/tutor/2210/sound/f14transonic.mpg

Αρχείο video με την υπερηχητική πτήση μαχητικού αεροσκάφους όπου με φυσικό τρόπο “οπτικοποιείται” το κρουστικό κύμα.

29. http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/home.html

Ιστοσελίδα με συλλογή applet του καθηγητή του πανεπιστημίου της Virginia, Michael Fowler.

30. http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/

Εικονικό εργαστήριο Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου της Taiwan. Πρόκειται για Forum που παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αναρτήσουν applets αλλά και να τα κρίνουν. Σαν παράδειγμα δίνεται applet συγκλίνοντα φακού.

31. http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl

Εξαιρετικής ποιότητας προσομοιώσεις, του πανεπιστημίου του Colorado, οι οποίες εντάσσονται στη ροή διδασκαλίας με διάλογους ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή.

32. http://physics.uwstout.edu/physapplets/

Ιστοσελίδα του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Wisconsin – Stout. Καλύπτει – μάλλον – το σύνολο της Φυσικής που διδάσκεται στη Β’θμια εκπαίδευση.
Μια ενδεικτική σειρά java applets και animations

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει μια ενδεικτική σειρά από applets (και animations) που μπορεί να φανούν χρήσιμα στη διδασκαλία των αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων της Φυσικής. Τα applets με Α/Α από 1 ως και 11 είναι εκτελέσιμα και χωρίς σύνδεση (τα αρχεία των applets 1 εως 11 είναι αποθηκευμένα στον φάκελο: applets), αφού παρέχεται η δυνατότητα για ελεύθερο download ακόμη και του κώδικά τους.


1. Αυτό το java applet είναι μια προσομοίωση στάσιμων ελαστικών κυμάτων σε ράβδο ή νήμα και παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής ήχου αντίστοιχης συχνότητας.


http://www.falstad.com/barwaves/
2.Αυτό το java applet προσομοιώνει τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος, παρέχοντας ένα πολύ μεγάλο πλήθος επιλογών για το είδος του κυκλώματος που μας ενδιαφέρει.http://www.falstad.com/circuit/


3. Αυτό το java applet επιδεικνύει διάφορα ηλεκτροστατικά πεδία μέσω δυναμικών γραμμών, έντασης, ισοδυναμικών γραμμών κλπ.http://www.falstad.com/emstatic/


4. Αυτό το java applet επιδεικνύει την κίνηση των μορίων αερίου σύμφωνα με την κινητική θεωρία των αερίων.


http://www.falstad.com/gas/


5. Αυτό το java applet είναι προσομοίωση στάσιμων κυμάτων σε ελαστικό νήμα (αμελητέας μάζας) κατά μήκος του οποίου και σε ίσες αποστάσεις, είναι τοποθετημένες σημειακές μάζες. Το πλήθος των μαζών μπορεί να μεταβάλλεται και όταν αυτό γίνεται αρκετά μεγάλο, τότε το σύστημα συμπεριφέρεται ως ένα ελαστικό νήμα του οποίου η μάζα ισοκατανέμεται σε όλο του το μήκος.http://www.falstad.com/loadedstring/


6.Αυτό το java applet εμφανίζει τα τροχιακά του ατόμου του υδρογόνου σε τρισδιάστατη μορφή.


http://www.falstad.com/qmatom/


7. Αυτό το java applet προσομοιώνει μηχανικά κύματα (π.χ. κύματα στην επιφάνεια του νερού, ηχητικά κύματα κλπ) με πολλές δυνατότητες επιλογής (μία ή περισσότερες πηγές, συχνότητες, προβολή 3-D κλπ)http://www.falstad.com/ripple/


8. Αυτό το java applet δείχνει τη μορφή ηλεκτρικού πεδίου σε διάφορες περιπτώσεις.


http://www.falstad.com/vector/


9. Αυτό το java applet δείχνει σε τρισδιάστατη μορφή το ηλεκτρικό πεδίο σε σημαντικό πλήθος περιπτώσεων.http://www.falstad.com/vector3de/


10. Αυτό το java applet προσομοιώνει μηχανικά κύματα (π.χ. κύματα στην επιφάνεια του νερού, ηχητικά κύματα κλπ) σε δύο διαστάσεις, με πολλές δυνατότητες επιλογής (μία ή δύο πηγές, συχνότητες κλπ)


http://www.falstad.com/wave2d/


11. Αυτό το java applet εμφανίζει γραφικά τη λύση συχνά χρησιμοποιούμενων διαφορικών εξισώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις δίνεται και η μαθηματική έκφραση της λύσης.


http://www.falstad.com/diffeq/
12. Αυτό το animation εμφανίζει ένα επίπεδο πολωμένο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το οποίο διαδίδεται στη θετική κατεύθυνση του άξονα x'x. Τα διανύσματα του ηλεκτρικού πεδίου (με κόκκινο χρώμα) είναι παράλληλα στον άξονα y'y και του μαγνητικού (μπλε χρώμα) είναι παράλληλα στον άξονα z'z.


http://www.walter-fendt.de/ph14e/emwave.htm


13. Στο applet αυτό, μπορούμε να κινηθούμε σε όλο το μήκος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος βλέποντας τις εφαρμογές που αυτά έχουν (μικροκύματα, ραδιοκύματα, ακτίνες Χ κ.λ.π.) ανάλογα με τη συχνότητά τους.


http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/Spectrum/s.htm


14. Μία ακτίνα φωτός προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών μέσων και απεικονίζονται η ανακλώμενη και η διαθλώμενη ακτίνα. Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των μέσων διάδοσης καθώς και της γωνίας πρόσπτωσης.


http://www.walter-fendt.de/ph14e/refraction.htm


15. Επίδειξη της σκέδασης Rutherford.http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/rutherford/rutherford.html
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σύνδεσμοι ιστοτόπων σχετικών με τη Βιολογία

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει ενδεικτικές ιστοσελίδες που μπορεί να φανούν χρήσιμες στη διδασκαλία των δραστηριοτήτων της Βιολογίας που προτείνονται πιο κάτω.1. http://e-yliko.gr

Η εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ


2. http://science.education.nih.gov/supplements/technology/student

Ιστοσελίδα για την εκπαίδευση με θέματα που αφορούν την Υγεία κα την τεχνολογία.


3. http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/teaching/teaching.htm

Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Hong Kong με υλικό εκπαίδευσης, videoκαι animations.


4. http://e-slate.cti.gr/

Ιστοσελίδα που μπορεί να κατεβάσει κανείς το αβάκιο, έτοιμους μικρόκοσμους ή να δημιουργήσει δικούς του μικρόκοσμους.


5. http://www.bioplek.org/animaties/erfelijkheidsleer/Mendel.html

Ιστοσελίδα για θέματα Γενετικής


6. http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm

Ιστοσελίδα Βιολογίας με διαδραστικές δραστηριότητες και προσομοιώσεις.


7.  http://kpekastor.kas.sch.gr/ergastiriakos_odigos/introduction/frameset1.htm

Ιστοσελίδα του κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς.


8. http://ebiomedia.com/gall/drop/dropmain.html

Ιστοσελίδα Οικολογίας


9. http://en.wikipedia.org/wiki/Zooplankton

Ιστοσελίδα Οικολογίας


10.http://www.biology-online.org/6/16_plankton.htm

Ιστοσελίδα Οικολογίας


11. http://www.microscopy.fsu.edu/moviegallery/

Ιστοσελίδα για υδρόβιους μικροοργανισμούς


12.  http://bio.rutgers.edu/~gb101/lab6_protists/l6a3b.html

Ιστοσελίδα για υδρόβιους μικροοργανισμούς


13. http://bioethics-today.org

Ιστοσελίδα με θέματα βιοηθικής


14. http://www.unesco.org/bioethics

Ιστοσελίδα της Unesco με θέματα βιοηθικήςΧΗΜΕΙΑ


Σύνδεσμοι ιστοτόπων σχετικών με τη ΧημείαΟ πίνακας που ακολουθεί περιέχει ενδεικτικές ιστοσελίδες που μπορεί να φανούν χρήσιμες στη διδασκαλία των δραστηριοτήτων της Χημείας.1. http://www.shsu.edu/%7Echm_tgc/sounds/sound.html

Ταινίες σε QuickTime απ’ το Πανεπιστήμιο Houston για Στοιχεία μετάπτωσης («Copper Amine Complex Formation»), ογκομέτρηση («Titration Movie»).

2. http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/

Προσομοιώσεις και animations από το Πανεπιστήμιο Iowa. Οι προσομοιώσεις αυτές and animations κατασκευάστηκαν με τη χρήση είτε του Macromedia Director είτε του Flash. Ο φυλλομετρητής του υπολογιστή σας πρέπει να έχει το MacroMedia Shockwave Player (με το Flash Player) ώστε να «τρέξουν». Αναφέρονται στις ενότητες Ηλεκτροχημεία, Νόμους αερίων, Θερμοχημεία, Διαλύματα, Ιοντική ισορροπία, Χημική Ισορροπία, Στοιχειομετρία, Κινητική.

3. http://www.chemcollective.org/applets/

Εικονικό εργαστήριο (Virtual Chemistry Laboratory) από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon καθώς και μικροεφαρμογές (applets) στη Χημική Ισορροπία.και στην ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων όλων των στοιχείων του Περιοδικού πίνακα.

4.  http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/animations/

Animations από το Πανεπιστήμιο Akron για τις δυνάμεις Van de Waals, μοριακά μοντέλα οργανικών μορίων. Έχουν δημιουργηθεί σε φόρμα Quicktime.

5.  http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html

Μικροεφαρμογές του κολλεγίου Davidson σε Ατομική δομή, Χημική Ισορροπία, Χημική Κινητική, Κινητική Θεωρία Αερίων.

6. http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/

Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/index_e.html

Βίντεο από το Πανεπιστήμιο Regensburg. Μερικά από τα θέματά τους είναι τα αντιδραστήρια Fehling και Tollens, η ιωδοφορμική αντίδραση, Οξείδωση των ισομερών της βουτανόλης.

7. http://www.theodoregray.com/PeriodicTable/

Προσωπική ιστοσελίδα του Theodore Gray. Περιέχει πληροφορίες (εικόνες, βίντεο, ιστορικά στοιχεία, ορυκτά) για όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα.

8. http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/

Animations από το βιβλίο Essential Chemistry του Raymond Chang, εκδόσεις McGraw Hill. Λειτουργούν σε σύνδεση με το διαδίκτυο. Περικλείουν θέματα όπως η αρχή του Le Chatelier, Διάλυση άλατος, Υβριδισμός, Ιοντική Ισορροπία, Ρυθμιστικά Διαλύματα.

9. http://www.spin.gr/static/sections/applets/chemistry.html

Εικονικό Eργαστήριο με Μικροεφαρμογές Χημείας του διευθυντή του εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Ευσταθίου. Περιλαμβάνει και καμπύλες ογκομετρήσεων οξέων-βάσεων.

10. http://witcombe.sbc.edu/water/

Διαθεματική προσέγγιση της ενότητας νερό (για το Γυμνάσιο) του κολλεγίου Sweet Briar.

11. http://jchemed.chem.wisc.edu/Journal/

Ο δικτυακός τόπος του περιοδικού Journal of Chemical Education.

12. http://chemmovies.unl.edu/ChemAnime/index.htm

Animations που λειτουργούν με την υποστήριξη Macromedia's Shockwave™

13.  http://www.chem.vt.edu/chem-ed/simulations/spreadsheets.html

Προσομοιώσεις στη Χημεία με τη χρήση του Excel της Microsoft.ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Σύνδεσμοι ιστοτόπων σχετικών με τη Γεωλογία-Γεωγραφία

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει ενδεικτικές ιστοσελίδες που μπορεί να φανούν χρήσιμες στη διδασκαλία των δραστηριοτήτων της Γεωλογίας - Γεωγραφίας που προτείνονται πιο κάτω.

1.http://www.google.com/earth/index.html

Ιστοσελίδα που δίνει τη δυνατότητα πτήσης πάνω από την επιφάνεια της Γης

2. http://www.cruiser.gr

Ιστοσελίδα που δίνει τη δυνατότητα πτήσης πάνω από την επιφάνεια της Γης, με έμφαση στην Ελλάδα

3. http://e-yliko.gr

Η εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ.

4. http://www.yahooligans.com

Mηχανή αναζήτησης που απευθύνεται σε μαθητές

5. http://www.google_earth.com

Μηχανή αναζήτησης για θέματα που σχετίζονται με τη γη

6.  http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html

Για την απόκτηση και εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού ImageJ

7. http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery/

Για την απόκτηση των δορυφορικών εικόνων

8.http://www.poseidon.ncmr.gr/

Ιστοσελίδα ΕΛΚΕΘΕ ΠΟΕΙΔΩΝΑΣ

9. http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html

Ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ.

10. http://seismo.geology.upatras.gr/

Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πάτρας σχετική με τους σεισμούς

11. http://www.noa.gr/forecast/bolam/index.htm

Σελίδα της ΝΑΣΑ

12.  http://www.civilprotection.gr

Σελίδα πολιτικής προστασίας

13. http://www.oasp.gr

Σελίδα του ΟΑΣΠ με δραστηριότητες και πληροφορίες για τους σεισμούς

14. http://earthquake.usgs.gov/4kids/

Σελίδα για παιδιά με πληροφορίες για τους σεισμούς

15. http://library.thinkquest.org/17457/english.html

Στοιχεία για το εσωτερκό της γης

16. http://www.adobe.co.uk/education/digkids/lessons/volcano.html

Για κατασκευή σε πρόγραμμα της Adobe ενός ηφαιστείου

17. http://www.volcanolive.com/world.html

Πληροφοριακό υλικό για ηφαίστεια

18. http://library.thinkquest.org/J002467F/Ring_of_firetext.htm

Πληροφοριακό υλικό και προσομοιώσεις για ηφαίστεια

19. http://www.flags.gr/flags.html

Σημαίες κρατών

20. http://www.iucn.org/themes/ssc/plants/

Εικόνες και πληροφορίες για τη βλάστηση

21. http://www.physics4u.gr/news/2004/scnews1348.html

Πύλη των φυσικών επιστημών

22. http://www.medsos.gr/

Μεσόγειος - προβλήματα – προοπτικές

23. http://www.explorecrete.com/greek/mediterranean-gr.html

Μεσόγειος - προβλήματα – προοπτικές

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

6 εργαλεία παρουσιάσεων στο Διαδίκτυο (online presentation tools)

Διαβάζω από το blog της Επιμορφώτριας Β' επιπέδου "elenaell": 
"Τις προάλλες, συζητώντας με τους επιμορφούμενους για παρουσιάσεις που ήθελαν να κάνουν σε εκδηλώσεις του σχολείου και άλλες περιστάσεις, θυμήθηκα και τους έδειξα μία ανάρτηση που αφορά διαδικτυακές παρουσιάσεις με κίνηση εικόνα, πέρα από το παραδοσιακό λογισμικό PowerPoint (το οποίο διόλου δεν υποτιμώ μετά τις τελευταίες εκδόσεις του office 2007 & 2010, παρεμπιπτόντως!)
Ευτυχώς, καλοί και αγαπημένοι συνάδελφοι & φίλοι τα έχουν δοκιμάσει και έχουμε μερικές ελληνικές εφαρμογές των εργαλείων αυτών για καλύτερη επισκόπηση.
Prezi
:
Το Prezi είναι μία καταπληκτική εφαρμογή δημιουργίας παρουσιάσεων, όπως λέει και η φίλη μου η Λίτσα από το Αρισμαρί στις 2 αναρτήσεις  που έκανε το Μάιο για το συγκεκριμένο εργαλείο. Φτιάχνεις βήμα βήμα μία διαδρομή την οποία ακολουθείς με το play και σε πηγαίνει στο σύνολο της παρουσίασης και στο επιμέρους, μέσα από φωτογραφίες, βίντεο, λεζάντες και λόγια. 

Photopeach:
Πρόκειται για ένα γρήγορο και εύκολο εργαλείο με το οποίο ανεβάζεις φωτογραφίες και με εφέ, που σου παρέχει, μουσική, σχόλια και υπότιτλους  και φτιάχνεις μία πολύ ιδιαίτερη παρουσίαση είτε ως βίντεο (story) είτε ως άλμπουμ αιωρούμενων φωτογραφιών (spiral). Για του λόγου το αληθές, η φίλη μου η Ελένη στη Θεσσαλονίκη, έφτιαξε ένα τέτοιο μίνι βίντεο ως αποχαιρετιστήριο των μαθητών της πέρσι. Το ανάρτησε στο wiki της τάξης,  1oneapolisst2 ενώ το φετινό τους είναι αυτό 1oneapolisd1 

Animoto:
Μία άλλη εφαρμογή που δημιουργεί καλαίσθητες παρουσιάσεις, είναι η animoto, the end of slideshows όπως λέει το ίδιο. Προσθέτεις εφέ, μουσική και για βίντεο 30 δευτερολέπτων είναι δωρεάν... Για περισσότερο έχει μία επιβάρυνση αλλά έχει και educational version για εκπαιδευτική χρήση. Στο επόμενο ο Σωτήρης παρουσιάζει τις εργασίες των μαθητών για τη "Μόλυνση". 

slideshare:
Το γνωστό και μη εξαιρετέο slideshare.net είναι μία διεύθυνση παρουσίασεων στο Διαδίκτυο. Κάνετε λογαριασμό, ανεβάζετε το powerpoint σας και είναι έτοιμο. Από τα πιο γνωστά και διάσημα που σας επιτρέπει να "ακολουθείτε" γνωστούς, φίλους και αγνώστους, και αυτοί εσάς, να αφήνετε σχόλια, να έχετε λίστα με αγαπημένες παρουσιάσεις, εύχρηστο και κλασικό.

slideboom:
Βέβαια, το slideshare έχει το μειονέκτημα ότι ακυρώνει όλα τα εφέ κίνησης που έχετε βάλει στην παρουσίασή σας! Το κενό αυτό έρχεται να το συμπληρώσει το slideboom, άλλη υπηρεσία ανάρτησης παρουσιάσεων αλλά με όλα τα εφέ και την κίνηση των διαφανειών που ανεβάζετε. Μάλιστα, αν κατεβάσετε τη δωρεάν έκδοση του ispring, μπαίνει ένα πρόσθετο στο power point σας και το ανεβάζετε χωρίς να ανοίξετε καν τη σελίδα (internet ανοιχτό πάντα, ε;).

 Google Docs:
Εξαιρετικό συνεργατικό εργαλείο οι παρουσιάσεις της Google με επιλογές είτε να ανεβάσετε μία παρουσίαση από τον υπολογιστή σας είτε να δημιουργήσετε μία εκεί, με τη δυνατότητα κοινής χρήσης και επεξεργασίας, πολύ βολικό για τάξη αλλά και για συναδελφικό αποτέλεσμα. Ξεκινάς μία παρουσίαση και ζητάς από συναδέλφους να συνεισφέρουν σε υλικό και ιδέες εμπλουτίζοντας την παρουσίαση και με δημόσια θέαση για τη διευκόλυνση όλων. Ο Tom Barrett είναι γνωστός για τις παρουσιάσεις του σε διάφορα θέματα που συνεχώς εμπλουτίζονται με νέες ιδέες!"


Υπάρχουν και άλλα, όπως το αντίστοιχο του "Google Docs" Zoho, αλλά και το authorstream , το Myplick, και βέβαια το πολύ γνωστό Scribd, το οποίο τείνει να εξελιχθεί μια νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρειας, με την ποσότητα των εγγράφων που αρχίζει να συσσωρεύει.

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Μια Ιστοσελίδα γεμάτη animation στη Φυσική

Ψάχνοντας για προσομοιώσεις έπεσα σε μια ωραία ιστοσελίδα ρώσικης προέλευσης, αλλά στα Αγγλικά. Μπορεί κανείς να βρει έτοιμα βίντεο με προσομοιώσεις πειραμάτων Φυσικής, όπως π.χ. το περίφημο πείραμα του Γαλιλαίου ή την κίνηση των ηλεκτρονίων σε ένα καθοδικό σωλήνα κλπ.
Αξίζει τον κόπο να ρίξετε μια ματιά, και αν θέλετε, να τη χρησιμοποιήσετε στην διδασκαλία σας.
Ιδού: http://physics-animations.com/

Και νέα Πιστοποίηση

Διαβάζω στην πύλη της επιμόρφωσης:
"
Σε συνέχεια της από 25/01/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης Β' επιπέδου, τα οποία υλοποιήθηκαν στα ΚΣΕ κατά την 1η περίοδο επιμόρφωσης της Πράξης Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2010, καθώς και κατά τις δύο περιόδους επιμόρφωσης της προηγούμενου σχετικού έργου του Γ' ΚΠΣ, που υλοποιήθηκαν από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο 2008 και οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη Α φάση πιστοποίησης τον περασμένο Δεκέμβριο 2010,
να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στις 26 Φεβρουαρίου 2011.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis), επιλογή «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης») με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί.
Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS), κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης, που πρόκειται να διεξαχθούν σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) σε πανελλαδικό επίπεδο (στις περιοχές όπου υπήρξε ικανό ενδιαφέρον - έπειτα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος που προηγήθηκε - για την υλοποίηση εξετάσεων) και να υποβάλει την αίτησή του σε ένα από αυτά.
Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει την υποκατηγορία (πχ. μάθημα, βαθμίδα) από την οποία επιθυμεί να προέρχεται, το θέμα που θα διαπραγματευτεί κατά το δεύτερο, μη αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος (πχ. Αρχαία Ιστορία Γυμνασίου για ΠΕ02, Φυσική Γυμνασίου για ΠΕ04, μικρές τάξεις Δημοτικού – Α', Β', Γ' για ΠΕ60/70 κ.α.).
Λόγω της συγκεκριμένης διάρκειας αυτής της συμπληρωματικής περιόδου πιστοποίησης, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να φροντίσουν έγκαιρα για την υποβολή της αίτησής τους, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στις εξετάσεις.
Με τη συμπλήρωση των συμμετοχών ενός προγράμματος και λίγες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, γίνεται τελικός έλεγχος προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί η πραγματοποίηση της εξέτασης. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να παρακολουθεί μέσω του MIS, την κατάσταση του προγραμματισμένου προγράμματος πιστοποίησης στο οποίο έχει επιλέξει να συμμετάσχει, ώστε να είναι ενήμερος αν αυτό εγκρίθηκε ή όχι.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης β' επιπέδου διατίθενται εδώ.
Γενικές οδηγίες σχετικά με την εξέταση και οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος / λογισμικού πιστοποίησης, για τους συμμετέχοντες στην πιστοποίηση εκπαιδευτικούς διατίθενται εδώ .
Πατήστε εδώ για να υποβάλετε την αίτηση πιστοποίησής σας."

ΣΠΕΥΣΑΤΕ!!!