Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

Εργασία στη Φυσική Β'-Γ' Γυμνασίου

Αναζητείστε βιβλιογραφία σχετική με τις ιδέες των μαθητών για το ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και τις προσεγγίσεις διδασκαλίας του θέματος. Βασιστείτε στην ελληνική βιβλιογραφία που προτείνει ο οδηγός για το δάσκαλο καθώς και σε αναζητήσεις σε sites ελληνικά ή ξένα που θα κάνετε με μια μηχανή αναζήτησης. Λέξεις-κλειδιά: παρανοήσεις, ηλεκτρικό ρεύμα, misconceptions, electric circuit.
Στη συνέχεια δημιουργείστε ένα έγγραφο στο Google Docs και συντάξτε ομαδοσυνεργατικά ένα σχετικό έγγραφο τύπου Word.

Δεν υπάρχουν σχόλια: