Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Μελέτη των κρουσεων στο περιβάλλοντου Interactive Physics
3ο Φύλλο Εργασίας: από τα γραφηματα θέσης – χρονου στην κρουσηΣτις προτεινόμενες εργασίες δίνονται ζευγάρια γραφημάτων θέσης - χρόνου (x,t) για δύο σφαίρες που συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά όπως και στα δύο προηγούμενα φύλλα εργασίας. Η κίνηση πραγματοποιείται στον προσανατολισμένο άξονα – x.
3.1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με διαγράμματα (x,t)
Το πρώτο γράφημα (x,t) περιλαμβάνει τις δύο φάσεις της κίνησης (πριν και μετά την κρούση) για το αντικείμενο – σφαίρα μάζας m1=8 kg. Το δεύτερο γράφημα (x,t) περιλαμβάνει τις δύο φάσεις της κίνησης (πριν και μετά την κρούση) για το αντικείμενο – σφαίρα μάζας m2=2 kg.

3.1.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα:
α) Υπολογίστε κατά προσέγγιση τις ορμές των δύο σφαιρών ΠΡΙΝ από την κρούση.
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 = ……………..
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m2 = ……………..
β) Περιγράψτε την κίνηση των δύο σφαιρών ΠΡΙΝ από την κρούση ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
γ) Υπολογίστε κατά προσέγγιση τις ορμές των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ την κρούση.
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 = ……………..
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m2 = ……………..
δ) Περιγράψτε την κίνηση των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ την κρούση ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.1.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
Στο περιβάλλον του προγράμματος (αρχείο ελαστική κρούση #4) πραγματοποιήστε την κρούση με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των απαντήσεων σας στα προηγούμενα ερωτήματα.
Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες.
3.1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με διαγράμματα (x,t)
Το πρώτο γράφημα (x,t) περιλαμβάνει τις δύο φάσεις της κίνησης (πριν και μετά την κρούση) για το αντικείμενο – σφαίρα μάζας m1=3 kg. Το δεύτερο γράφημα (x,t) περιλαμβάνει τις δύο φάσεις της κίνησης (πριν και μετά την κρούση) για το αντικείμενο – σφαίρα μάζας m2=2 kg.

3.1.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣΜε βάση τα παραπάνω διαγράμματα:
α) Υπολογίστε κατά προσέγγιση τις ορμές των δύο σφαιρών ΠΡΙΝ από την κρούση.
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 = ……………..
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m2 = ……………..
β) Περιγράψτε την κίνηση των δύο σφαιρών ΠΡΙΝ από την κρούση ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
γ) Υπολογίστε κατά προσέγγιση τις ορμές των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ την κρούση.
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 = ……………..
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m2 = ……………..
δ) Περιγράψτε την κίνηση των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ την κρούση ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.1.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
Στο περιβάλλον του προγράμματος (αρχείο ελαστική κρούση #5) πραγματοποιήστε την κρούση με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των απαντήσεων σας στα προηγούμενα ερωτήματα.
Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: