Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

Σενάριο στο Modellus

Κατεβάστε τα εξής αρχεία για την υλοποίηση του σεναρίου του Modellus:
Οδηγός Οργάνωσης Διδασκαλίας
Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο Εργασίας 2
Φύλλο Εργασίας 3

καθώς και τo αρχείo Modellus:
grxt1.mdl

(Επιμορφωτικό υλικό ΙΤΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: