Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Φύλλα εργασίας στο ΓΑΙΑ

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό διδασκαλίασ και τα φύλλα εργασίας όπως προτείνονται στο επιμορφωτικό υλικό του ITY:

Οδηγός διδασκαλίας

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3


(Επιμορφωτικό υλικό ΙΤΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: