Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Δίκτύο καινοτόμων εκπαιδευτικών «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»

Ελαβα το παρακάτω ενδιαφέρον e-mail:

"Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η δημιουργία του δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» (http://i-participate.sch.gr/). Το δίκτυο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» αποσκοπεί στην προώθηση, στην εφαρμογή και στη διάδοση πιλοτικών δράσεων σχετικών με τη χρήση φορητών υπολογιστών σε τάξεις ελληνικών σχολείων καθώς επίσης και διαδραστικών συστημάτων, εκπαιδευτικού λογισμικού και ηλεκτρονικών υπηρεσιών συμμετοχικού διαδικτύου με στόχο την καινοτόμα χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το δίκτυο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοικτό χώρο κατάθεσης προτάσεων και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά και να συμβάλλει στη διάδοση νέων δράσεων για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

·         Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ

Για να γίνετε μέλος του Δικτύου ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ συνδεθείτε στο http://i-participate.sch.gr/ με τα στοιχεία πρόσβασης που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και εγγραφείτε στην/στις αντίστοιχη/ες ομάδα/ες."

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

5 Κείμενα που αφορούν τις πολιτικές της ΕΕ για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Μελετήστε τα και βγάλτε σχετικά συμπεράσματα. Ποιά είναι η ακολουθητέα πολιτική σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ρόλο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση μέχρι το 2020; Πώς υλοποιούνται κατά τη γνώμη σας οι προτεινόμενες πολιτικές στη χώρα μας;

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις στα ΚΣΕ

Διαβάζω από τον κόμβο της Επιμόρφωσης Β' επιπέδου:
"Γίνεται γνωστό ότι λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας,
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα β’ επιπέδου
στο πλαίσιο της παρούσας 2ης περιόδου επιμόρφωσης της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου,
παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010, 02:00 μμ.
Παράλληλα,
μετατίθεται και η ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων
την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010.
Σημειώνεται ότι τα ΚΣΕ θα κληθούν να εφαρμόσουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις στα προγράμματα που θα κληρωθούν, μεταθέτοντας τα δύο μαθήματα της εβδομάδας 6/12/2010, στην εβδομάδα 20/12/2010 ή/και στην πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων (εβδομάδα 10/1/2011), με τη διαδικασία «αναπλήρωσης μαθήματος» (βλ.εγχειρίδιο χρήσης MIS για τα ΚΣΕ, σελ. 25 ενότητα "Συγκεντρωτική Τροποποίηση Μαθημάτων" ). Η διαδικασία αναπλήρωσης θα εφαρμοστεί μετά τις εγγραφές των εκπαιδευτικών στα προγράμματα αυτά.
Διευκρινίζεται ότι:
Οι υπηρεσίες υποστήριξης των εκπαιδευτικών (help-desk) θα παραλαμβάνουν αιτήματα επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε προγράμματα επιμόρφωσης, μέχρι και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης έως και την ως άνω καταληκτική ημερομηνία."

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΤΕ Ή ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ, ΕΧΕΤΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΚΟΜΗ. ΣΠΕΥΣΑΤΕ...