Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Κάποια σχόλια για το ΑΜΑΠ

Σε παλιότερη ανάρτηση είχαμε αναφέρει λίγα λόγια για το Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ), ένα καλό κομμάτι λογισμικού προσομοίωσης Πειραμάτων Φυσικής (Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού και Οπτικής), για όλες τις βαθμίδες της Α'/θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης. Εχει το μεγάλο πλεονέκτημα να είναι όντως ανοιχτό περιβάλλον, να δημιουργεί μοντέλα επαναχρησιμοποιήσιμα σε Java. και συνοδεύεται από Τετράδιο δραστηριοτήτων.  Μπορείτε να το κατεβάσετε από το e-yliko.gr, σε 4 κομμάτια, τα οποία αποσυμπιέζετε σε ένα φάκελο, με το πρόγραμμα WinRAR  ή το 7zip. O συνάδελφος Θανάσης Ταραμόπουλος (e-mail: ttar@sch.gr), συνοψίζει τις οδηγίες εγκατάστασης (έχει δυστυχώς κάποιες "ιδιοτροπίες" το ΑΜΑΠ) ως εξης:Σχόλια σχετικά με τα προβλήματα του ΑΜΑΠ

Ακολουθούν κάποια σχόλια σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του ΑΜΑΠ που προκύπτουν από την έως τώρα ενασχόλησή μου και χρήση του στα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής. Πολλά από αυτα τα σχόλια υπάρχουν και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης (εγκατάσταση_εφαρμογών.pdf ή εγκατάσταση_εφαρμογών.doc) αλλά και στο εγχειρίδιο χρήσης του ΑΜΑΠ (amapmain.pdf που βρίσκεται στον υποκατάλογο help  του φακέλου εγκατάστασης του ΑΜΑΠ π.χ. C:\AMAP\help\amapmain.pdf), αλλά θεωρώ χρήσιμο να τονίσω κάποια καθώς λόγω του μεγέθους των οδηγιών εγκατάστασης μπορεί να διαφύγουν της προσοχής.

Το ΑΜΑΠ είναι εφαρμογή 32-bit και εκτελείται με τη βοήθεια της java 32-bit ενώ η λειτουργικότητά του έχει δοκιμαστεί σε περιβάλλοντα Windows XP και Windows Vista όλα 32-bit. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται εκτενώς ασυμβατότητες και προβλήματα σε περιβάλλοντα Windows 7 32-bit ή περιβάλλοντα 64-bit.


Windows XP

¨      Είναι απαραίτητο να είναι προεπιλεγμένος browser ο Internet Explorer (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 4). Αν δεν είναι, παρόλο που η εγκατάσταση μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς, το ΑΜΑΠ θα σταματάει μετά το πρώτο video και πριν ακριβώς εμφανιστούν τα στοιχεία για την είσοδο στο σύστημα. Έχουν παρατηρηθεί προβλήματα και σε περιπτώσεις που κάποια στιγμή ήταν προεπιλεγμένος browser κάποιο άλλο πρόγραμμα (π.χ. firefox) και κατόπιν άλλαξε σε Internet Explorer, αλλά το ΑΜΑΠ εξακολουθεί να μην εκτελείται.  Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η απεγκετάσταση του άλλου browser (π.χ. firefox) μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ΑΜΑΠ και αυτό λειτουργήσει κανονικά, μπορεί να επανεγκατασταθεί ο άλλος browser  αρκεί φυσικά να μην επιλεγεί κατά τη νέα εγκατάσταση να είναι ο προεπιλεγμένος browser.
¨      Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από το διαχειριστή του υπολογιστή (ή από λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή) (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 6).
¨      Προτείνεται να εγκατασταθούν όλα τα προαπαιτούμενα και προαιρετικά στοιχεία που ζητάει το ΑΜΑΠ. Αν κατά την εγκατάσταση των προαπαιτουμένων αποτύχει κάποιο πρόγραμμα, μπορεί να επανεγκατασταθεί με την εκτέλεση του αντίστοιχου προγράμματος από το φάκελο ISSetupPrerequisites του CD του ΑΜΑΠ (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 4).
¨      Μετά την εγκατάσταση των προαπαιτούμενων στοιχείων σε κάποιους υπολογιστές απαιτείται επανεκκίνηση. Παρόλα αυτά η εγκατάσταση του ίδιου του ΑΜΑΠ ξεκινάει άμεσα χωρίς να περιμένει την επανεκκίνηση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα καθώς μπορεί από την επανεκκίνηση να διακοπεί στη μέση η εγκατάσταση του ΑΜΑΠ με άγνωστες συνέπειες για την εγκαταστιμότητα και λειτουργικότητα του ΑΜΑΠ. Στην περίπτωση που ξεκινήσει η εγκατάσταση του ΑΜΑΠ ενώ έχει ζητηθεί από τα Windows επανεκκίνηση του υπολογιστή, διακόψτε την εγκατάσταση του ΑΜΑΠ στο πρώτο βήμα της (πριν ακόμα αρχίσει η αντιγραφή των αρχείων), κάντε την επανεκίνηση του υπολογιστή και ξεκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης ξανά. Τη δεύτερη φορά θα εγκατασταθούν μόνο τα στοιχεία που δεν είχαν εγκατασταθεί την πρώτη φορά, όπως το ίδιο το ΑΜΑΠ. Ενδέχεται κατά τη δεύτερη φορά που εκτελείται το πρόγραμμα εγκατάστασης να ζητηθεί η εγκατάσταση προγραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί στο πρώτο βήμα. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται να ακολουθήσετε κανονικά τα βήματα του προγράμματος εγκατάστασης, να εγκαταστήσετε ό,τι προτείνεται (αυτή τη φορά δε θα ζητηθεί επανεκκίνηση) και να ολοκληρώσετε έτσι την εγκατάσταση του ΑΜΑΠ.
¨      Ακριβώς μετά την εγκατάσταση πρέπει να εκτελεστεί το ΑΜΑΠ μία φορά από το διαχειριστή του συστήματος (ή από λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή) (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 6). Αυτό πρέπει να θεωρείται ως βήμα εγκατάστασης, καθώς την πρώτη φορά ενημερώνονται οι βιβλιοθήκες της  java με κάποια επιπλέον απαραίτητα αρχεία, όπως αυτά της java3d (αυτό ίσως θα έπρεπε να γίνεται κατά την εγκατάσταση του ΑΜΑΠ, αλλά δε γίνεται! ). Επίσης, κάθε φορά που γίνεται αναβάθμιση ή αλλαγή της java του συστήματος απαιτείται να τρέξει μία φορά το ΑΜΑΠ με δικαιώματα διαχειριστή ώστε να ενημερωθεί η νέα έκδοση java με τις επιπλέον απαραίτητες βιβλιοθήκες (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 5). Αν δε γίνει αυτό το ΑΜΑΠ παύει να εκτελείται.
¨      Επίσης, την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί το ΑΜΑΠ (με λογαριασμό διαχειριστή, όπως συστήνεται παραπάνω) θα εμφανιστεί και ένα παράθυρο που θα ζητάει την έγκριση για να εξαιρεθεί από το Τείχος Προστασίας (firewall) το JDesktop Integration Components Binary (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 9-12). Προτείνεται να επιτραπεί η εξαίρεση (unblock) παρόλο που ακόμα και σε συστήματα που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο δεν έχω παρατηρήσει προβλήματα εκτέλεσης.


Windows Vista

Ισχύουν όλα όσα ισχύουν για τα Windows XP και επιπλέον τα ακόλουθα:

¨      Προτείνεται να εγκατασταθούν όλα τα προαπαιτούμενα και προαιρετικά στοιχεία που ζητάει το ΑΜΑΠ και να εγκατασταθεί το ΑΜΑΠ στο φάκελο C:\AMAP (ή σε άλλο φάκελλο της επιλογής σας, αλλά έξω από το φάκελλο Program Files, π.χ.  D:\AMAP). Ο φάκελλος εγκατάστασης να είναι οπωσδήποτε εκτός του φακέλου Program files, καθώς αν εγκατασταθεί το ΑΜΑΠ μέσα στο Program Files τα Windows Vista μπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητα εγγραφής σε υποκαταλόγους του ΑΜΑΠ και αυτό να μην εκτελείται κανονικά (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 6).
¨      Πρέπει να απενεργοποιηθεί ο Έλεγχος Πρόσβασης Χρήστη (User Access Control) που βρίσκεται στο Control Panel -> User Accounts -> Turn User Control On or Off (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 6). Αυτή η επιλογή, παρόλο που προτείνεται από τα Windows να είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να απενεργοποιηθεί ώστε ο χρήστης που εκτελεί το ΑΜΑΠ να μπορεί να γράψει αρχεία στο δίσκο. Σε περίπτωση που δεν είναι, ολόκληρο το ΑΜΑΠ δεν εκτελείται.

  
Windows 7

Αυτή τη στιγμή γίνεται εκτεταμένη εξέταση για ασυμβατότητες και τυχόν προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία του ΑΜΑΠ σε περιβάλλον Windows 7.


Applets ΑΜΑΠ

¨      Σε υπολογιστή που έχει εγκατασταθεί το ΑΜΑΠ τρέχουν κανονικά και τα applets που παράγει. Για να εκτελεστούν τα applets αυτόνομα από υπολογιστή στον οποίο δεν είναι εγκατεστημένο το ΑΜΑΠ (δηλ. να φορτωθούν τα applets στον browser μέσω internet), πρέπει να εγκατασταθούν στον υπολογιστή αυτό τα αρχεία
clibwrapper_jiio.jar 
j3dutils.jar        
swt.jar
itext-2.0.2.jar       
jai_imageio.jar     
vecmath.jar
j3dcore.jar          
mlibwrapper_jai.jar 
xercesImpl.jar
στον υποκατάλογο lib/ext της Java (π.χ. C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\lib\ext). Καλό είναι η java που υπάρχει στον υπολογιστή αυτό να είναι έκδοσης 1.6.


Είσοδος στο ΑΜΑΠ

Κατά την εκκίνηση του ΑΜΑΠ εμφανίζεται η οθόνη εισόδου του χρήστη όπου πρέπει να επιλεγεί το είδος του χρήστη και να εισαχθεί ο κωδικός χρήστη. Σε αυτή την οθόνη τα δυνατά είδη χρήστη και οι κωδικοί είναι τα εξής (εγχειρίδιο χρήσης του ΑΜΑΠ σελ. 15-16):
Μαθητής με κωδικό student (χρήστης που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΑΜΑΠ και να εκτελέσει ηλεκτρονικές ή μη δραστηριότητες)
Επισκέπτης με κωδικό visitor (χρήστης που μπορεί να περιηγηθεί στο ΑΜΑΠ και να εκτελέσει ηλεκτρονικές ή μη δραστηριότητες)
Καθηγητής με κωδικό expert (χρήστης που μπορεί επιπλέον από τους προηγούμενους να δημιουργήσει στο ΑΜΑΠ δικές του ηλεκτρονικές δραστηριότητες σε βιβλία δραστηριοτήτων του χώρου δραστηριοτήτων)
Συγγραφέας με κωδικό author (χρήστης που μπορέι επιπλέον από τους προηγούμενους να τροποποιήσει της ηλεκτρονικές δραστηριότητες με τις οποίες έρχεται προφορτωμένο το ίδιο το ΑΜΑΠ)
Οι χρήστες καθηγητής και συγγραφέας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο συγγραφής δραστηριοτήτων (AMAPACTIVITY) προκειμένου να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές δραστηριότητες τις οποίες θα οργανώσουν σε τετράδια και βιβλία και στη συνέχεια θα εξάγουν από το εργαλείο αυτό. Και στη συνέχεια, αφού μπουν στο ΑΜΑΠ θα εισάγουν εκεί τις δραστηριότητές τους.

Η εφαρμογή ManageAmap.jar που αναφέρεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης (σελ. 14-16) αφορά μόνο τη διαχείριση των χρηστών του ΑΜΑΠ σε κάθε υπολογιστή (π.χ. στο τέλος της σχολικής χρονιάς, μπορεί ο καθηγητής με το πρόγραμμα αυτό να διαγράψει από τον κάθε υπολογιστή τους χρήστες του ΑΜΑΠ και τα αρχεία που έχουν σώσει αυτοί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να εξοικονομήσει χώρο στον υπολογιστή για τους μαθητές της επόμενης χρονιάς).


Αν σας ζητηθεί να φτιάξετε σενάριο στο μαγνητισμό ή σε ηλεκτρισμό (στατικό ή δυναμικό) αλλά και γεωμετρική οπτική γιατί να μη δοκιμάσετε να το υλοποιήσετε στο ΑΜΑΠ; Ελπίζω να περισσέψει χρόνος για υλοποίηση αρκετών σεναρίων στο ΑΜΑΠ. Αν όχι υπάρχει πολύ υλικο στο ίδιο το πακέτο με έτοιμα σενάρια, ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΑ!!!

Τ' αποτελέσματα της Πιστοποίησης και κάτι ακόμα...

Για προσωπικούς λόγους σας ενημερώνω καθυστερημένα. Συγγνώμη..., μου ήταν αδύνατο να το κάνω νωρίτερα. Λοιπόν. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση τ΄ αποτελέσματα της τελευταίας Περιόδου ανακοινώθηκαν στον κόμβο, Δείτε εδώ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!
Αλλά και κάτι ακόμα: Για λόγους ανατροφοδότησης και βελτίωσης του συστήματος, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Β' επιπέδου κατά την πρώτη επιμορφωτική περίοδο της Πράξης το διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2010, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εσωτερικής εξιολόγησης. Δείτε το και εδώ.
Προσωπικά νομίζω οτι είναι μια χρήσιμη, αν και προαιρετική διαδικασία. Καμια επιμόρφωση δεν είναι τέλεια, μήτε δεν επιδέχεται βελτιώσεις. Πόσω μάλλον μια επιμόρφωση σαν τη δικιά μας, που δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας. 

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Εννοιολογικοί χάρτες με το CMap Tools

Πολύτιμο εργαλείο ομαδοσυνεργατικής και διερευνητικής μάθησης είναι το ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών CMap Tools. Δημιουργήθηκε από το Institute for Human and Machine Cognition  (IHMC) των Πανεπιστημίων της Florida, και ελληνοποιηθηκε πρόσφατα από τo Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. To CMap Tools διατίθεται δωρεάν από τη διεύθυνση http://cmap.ihmc.us/download/. Αφού κάνετε εγγραφή, μπορείτε να το κατεβάσετε. Αν έχετε κάνει προηγουμένως εγγραφή το μόνο που χρειάζεται είναι να δώσετε το e-mail, που είχατε δώσει στην εγγραφή σας. Η επιλογή της Ελληνικής γλώσσας γίνεται μετά τη μεταφόρτωση του πακέτου. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς το πακέτο είναι να δοκιμάσει να υλοποιήσει την διδασκαλία μιας ενότητας μόνος του, προτού το εισάγει στην τάξη του. Είναι ένα πολύ εύχρηστο και πολύ χρήσιμο εργαλείο. Κάθε ομάδα μαθητών κατασκευάζει τον δικό της εννοιλογικό χάρτη και κατόπιν γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.  

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Σχετικά με τις διδακτικές παρεμβάσεις σας

Διαβάζω από την πύλη της Επιμόρφωσης:
Συχνές Ερωτήσεις:

1.Ερώτημα
Τι είναι η «υποστηρικτική συνάντηση», κάθε πότε διεξάγεται, ποιοι συμμετέχουν;

Απάντηση
Στο πλαίσιο της υποστήριξης και καθοδήγησής των επιμορφούμενων για την «εφαρμογή στην τάξη» οργανώνονται από τον επιμορφωτή / τές του κάθε προγράμματος «υποστηρικτικές συναντήσεις» σε εβδομαδιαία βάση, οι οποίες απαιτούν τη συμμετοχή όλων των επιμορφούμενων του προγράμματος.  Οι συναντήσεις αυτές είναι διάρκειας 2-3 ωρών και μπορούν να περιλαμβάνουν επιλογή εκπαιδευτικών σεναρίων για εφαρμογή στην τάξη (κατά περίπτωση), επίλυση αποριών, δειγματικές διδασκαλίες, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιμορφούμενων μέσω παρουσιάσεων και συζητήσεων αποτελεσμάτων από τις διδασκαλίες κ.λπ.
Οι υποστηρικτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται παράλληλα με τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων επιμορφωτικών συνεδριών (1 τρίωρη επιμορφωτική συνεδρία, 1 επιμορφωτική συνάντηση διάρκειας 2-3 ωρών, ανά εβδομάδα), αμέσως μετά την πάροδο των 6–8 πρώτων εβδομάδων επιμόρφωσης (36-48 ώρες, 2 τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες την εβδομάδα), ώστε οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, έχοντας αποκτήσει το βασικό υπόβαθρο μέσα από κατάλληλες «διαδρομές» στις ενότητες των προγραμμάτων σπουδών, να είναι σε θέση να ξεκινήσουν την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ στην τάξη με τους μαθητές τους.
Ειδικότερα για την πρώτη επιμορφωτική περίοδο, λόγω ειδικών συνθηκών στο χρονοδιάγραμμα της επιμόρφωσης,  προβλέπονται 6 υποστηρικτικές συναντήσεις.
Ενθαρρύνονται οι επιμορφωτές να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στον ειδικό χώρο συζητήσεων που έχει δημιουργηθεί στον ενημερωτικό κόμβο του έργου:
http://b-epipedo2.cti.gr → Επιλογή ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (οριζόντια μπάρα επιλογών) → ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.
Στον χώρο αυτό έχουν ήδη κατατεθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απόψεις και παραδείγματα για το περιεχόμενο των υποστηρικτικών συναντήσεων και  των «παρεμβάσεων" εφαρμογής στην τάξη.

2.Ερώτημα
Πώς διεξάγεται και πού στοχεύει η «εφαρμογή στην τάξη»/ πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων; Τι είναι οι «παρεμβάσεις» στην τάξη με χρήση ΤΠΕ, στο πλαίσιο της «εφαρμογής στην τάξη»; Πόσες «παρεμβάσεις» προβλέπονται για καθένα επιμορφούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης;

Απάντηση

Στόχος του έργου είναι οι δράσεις εφαρμογής στην τάξη/ «παρεμβάσεις» να διεξάγονται με αυξανόμενο ρυθμό ώστε οι εκπαιδευτικοί να γίνονται όλο και πιο έμπειροι στην εκπόνηση, διαμόρφωση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και άλλων εργαλείων (πχ. εργαλεία γενικής χρήσης και σύγχρονα εργαλεία web 2.0, όπως blogs, wikis και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης). Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταστεί δυνατή η συνέχιση των δράσεων αυτών και μετά το πέρας της επιμόρφωσης (απώτερος στόχος του έργου) με την αξιοποίηση ευρύτερων συνεργασιών στις κοινότητες μάθησης και πρακτικής που θα έχουν δημιουργήσει, μέσα από τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς του έργου.
Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του επιμορφωτή τους καλούνται να αξιοποιήσουν, μετά από κατάλληλη προετοιμασία και χρήση των υποστηρικτικών δομών του έργου, τις κατά περίπτωση υποδομές που διατίθενται στις σχολικές τους μονάδες (πχ. σχολικά εργαστήρια, netbooks, data projectors), προκειμένου να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα σενάρια ή μεμονωμένες δραστηριότητες με τους μαθητές τους, με χρήση ΤΠΕ (δράσεις εφαρμογής στην τάξη/ «παρεμβάσεις»).
Σύμφωνα με τους ειδικότερους στόχους του εγκεκριμένου ΤΔΕ, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει για κάθε μια από τις εβδομάδες της περιόδου «εφαρμογής στην τάξη» του προγράμματος να προετοιμάζουν και να υλοποιούν, εν γένει, μια «παρέμβαση» με χρήση/ αξιοποίηση ΤΠΕ με τους μαθητές τους. Η «παρέμβαση» μπορεί να είναι από μια μικρής έκτασης δράση, όπως είναι μια μικρή παρουσίαση στους μαθητές με χρήση data projector, έως μια ολόκληρη διδασκαλία, στη βάση ενός πλήρους σεναρίου/ εκπαιδευτικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ, της οποίας είναι πιθανόν να έχει προηγηθεί «παρέμβαση» προετοιμασίας και εξοικείωσης των μαθητών με τα εργαλεία ή εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουν. Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών στην ένταξη των «παρεμβάσεων» στην εκπαιδευτική διαδικασία (πχ. για την αντιμετώπιση ζητημάτων: εναρμόνισης με το πρόγραμμα σπουδών, διαθεσιμότητας σχολικού εργαστηρίου, κ.α.), αυτές είναι δυνατόν να μην κατανέμονται ισομερώς στις εβδομάδες της περιόδου «εφαρμογής στην τάξη».
Σημειώνεται ότι για την πρώτη επιμορφωτική περίοδο του έργου (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2010), λόγω ειδικών συνθηκών στο χρονοδιάγραμμα της επιμόρφωσης, η περίοδος εφαρμογής στην τάξη είχε διάρκεια 6 εβδομάδων και περιελάμβανε αντίστοιχο αριθμό «παρεμβάσεων» ενώ για τη δεύτερη επιμορφωτική περίοδο (Δεκέμβριος 2010 - Ιούνιος 2011) η διάρκεια εφαρμογής στην τάξη θα είναι 10 εβδομάδων.  Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της "εφαρμογής στην τάξη" για τη δεύτερη περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμο στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα εδώ.
Ενθαρρύνονται οι επιμορφωτές να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στον ειδικό χώρο συζητήσεων που έχει δημιουργηθεί στον ενημερωτικό κόμβο του έργου:
http://b-epipedo2.cti.gr → Επιλογή ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (οριζόντια μπάρα επιλογών) → ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.
Στον χώρο αυτό έχουν ήδη κατατεθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απόψεις και παραδείγματα για το περιεχόμενο των υποστηρικτικών συναντήσεων και των «παρεμβάσεων" εφαρμογής στην τάξη.

3.Ερώτημα
Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των επιμορφούμενων στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη»; Πώς σχετίζεται με την πιστοποίηση;

Απάντηση

Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» αποτελεί μαζί με την παρουσία τους στο 90% τουλάχιστον των επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών συναντήσεων, προϋπόθεση της «επιτυχούς παρακολούθησης».

4.  Ερώτημα
Ποιες είναι οι τυπικές υποχρεώσεις επιμορφωτών – επιμορφούμενων σχετικά με το σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και τον απολογισμό της «εφαρμογής στην τάξη»;

Απάντηση

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιμόρφωσης, απαιτείται η συμπλήρωση και κατάθεση μιας σειράς εντύπων (φόρμες), τα οποία αφορούν στο σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και τον απολογισμό της επιμόρφωσης και του οργανικού τμήματος της επιμορφωτικής διαδικασίας, που είναι η «εφαρμογή στην τάξη».
Ειδικότερα απαιτείται:
Σε αρχικό στάδιο του προγράμματος:
1.  Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές (αν είναι περισσότεροι του ενός) του προγράμματος, να συντάσσουν/ συμπληρώνουν από κοινού «Σχέδιο υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης (επιμορφωτικές συνεδρίες)». Το έντυπο αυτό στοχεύει στην εκπόνηση και καταγραφή σχεδίου (πλάνου) υλοποίησης του προγράμματος επιμόρφωσης, αναφορικά με τη "διαδρομή" που προβλέπεται να ακολουθηθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και την κατανομή των ενοτήτων και του περιεχομένου αυτών στις συνεδρίες και στους επιμορφωτές του προγράμματος (αν είναι περισσότεροι του ενός).
2.  Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές (αν είναι περισσότεροι του ενός αυτοί που συμμετέχουν στην υποστήριξη της εφαρμογής στην τάξη) του προγράμματος να συντάσσουν/ συμπληρώνουν από κοινού «Συνοπτικό σχέδιο σχετικά με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη». Το έντυπο αυτό στοχεύει στην εκπόνηση και καταγραφή σχεδίου (πλάνου) για την υλοποίηση της εφαρμογής στην τάξη/ πρακτικής άσκησης των επιμορφούμενων ενός προγράμματος και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το προφίλ των επιμορφούμενων (πχ. βαθμίδα, τάξη, μάθημα, που διδάσκουν, διαθέσιμες υποδομές ΤΠΕ στο σχολείο τους), την οργάνωση και το περιεχόμενο των υποστηρικτικών συναντήσεων, καθώς και το συνοπτικό πλάνο του επιμορφωτή για την πρακτική άσκηση κάθε επιμορφούμενου. Το συνοπτικό πλάνο για κάθε επιμορφούμενο διαμορφώνεται μετά από συζήτηση και σε συνεργασία των επιμορφωτών με τους επιμορφούμενους (πχ. στο πλαίσιο της πρώτης υποστηρικτικής συνάντησης).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και προκειμένου για την τεκμηρίωση της συμμετοχής και την αξιολόγηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των δράσεων «εφαρμογής στην τάξη» από τους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους:
3.  Κάθε επιμορφούμενος συντάσσει/ συμπληρώνει «Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη», και την καταθέτει μαζί με το υλικό του/των σεναρίων/ δραστηριοτήτων (πχ. σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, αρχεία εκπαιδευτικών λογισμικών) που ανάπτυξε/ προσάρμοσε και χρησιμοποίησε στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης. Η αναφορά περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του επιμορφούμενου (πχ. ημερομηνία, στοιχεία τάξης, εξοπλισμού εφαρμογής, λογισμικό/ εργαλεία που αξιοποιήθηκε, σχόλια κλπ για κάθε μια από τις «παρεμβάσεις»/ δράσεις εφαρμογής στην τάξη που πραγματοποίησε) και μαζί με το επισυναπτόμενο υλικό αξιολογείται και τεκμηριώνει την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, αναφορικά με το σκέλος της «εφαρμογής στην τάξη».
4.  Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές του προγράμματος από κοινού, αν είναι περισσότεροι του ενός, συντάσσουν/ συμπληρώνουν «Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη». Η αναφορά περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος της επιμόρφωσης συνολικά και την υποστήριξη της «εφαρμογής στην τάξη» (επιμορφωτικές συνεδρίες και υποστηρικτικές συναντήσεις) από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος. Επίσης, περιλαμβάνει σύντομη αναφορά και στοιχεία αξιολόγησης της εμπλοκής των επιμορφούμενων στην εφαρμογή στην τάξη, από τον/τους επιμορφωτή/ές τους.
Η διάθεση, συμπλήρωση και κατάθεση/ υποβολή στο έργο, των παραπάνω εντύπων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου, ενώ λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και τις προθεσμίες κατάθεσης, θα ανακοινώνονται από τους φορείς υλοποίησης της Πράξης μέσω της Πύλης ενημέρωσης και συνεργασίας της Πράξης, στη διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr.

Επισυνάπτόμενα έγγραφα:
Φόρμα 2: (Συμπληρώνεται από τους επιμορφωτές): http://b-epipedo2.cti.gr/administrative-material-m/doc_download/200--2------------.html
Φόρμα 3: ("Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη"):http://b-epipedo2.cti.gr/administrative-material-m/doc_download/208--3-----------.html
Φόρμα 4 ("Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη".): http://b-epipedo2.cti.gr/administrative-material-m/doc_download/209--4----------a---.html 

Συνοπτικά σχετικά με την διαδικασία, πρέπει να κάνουμε/ετε τα εξής:
Ο επιμορφωτής/ες συμπληρώνει αρχικά την Φόρμα 2, στη συνέχεια ο επιμορφούμενος με βάση τις διδακτικές του παρεμβάσεις καταθέτει το δικό του υλικό και συμπληρώνει τη Φόρμα 3 και τέλος ο επιμορφωτής/ες με βάση το υλικό και τη Φόρμα 3 συμπληρώνει τη Φόρμα 4.