Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

Φύλλα εργασίας στο Σ.Ε.Π.

Στο επιμορφωτικό υλικό του ΙΤΥ προτείνονται
ο οδηγός καθηγητή
τα εξής φύλλα εργασίας:
Φύλλο εργασίας 1
Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Δεν υπάρχουν σχόλια: