Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Φύλλα εργασίας για το σενάριο στο "Φυσική Λυκείου"

Το σενάριο συνοδεύεται από 3 φύλλα εργασίας:
Φύλλο εργασίας 1
Φύλλο εργασίας 2
Φύλλο εργασίας 3

(Από το επιμορφωτικό υλικό του ΙΤΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: