Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Χημεία Β΄-Γ΄ Γυμνασίου:

To εκπαιδευτικό Λογισμικό «Χημεία Β΄-Γ΄ Γυμνασίου: O θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» περιλαμβάνει:
α) Ένα CD το οποίο καλύπτει πλήρως την νέα διδακτέα ύλη της Χημείας στις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Η κάλυψη της διδακτέας ύλης γίνεται πολύπλευρα και περιλαμβάνει θεωρία, προσομοιώσεις πειραμάτων με φύλλα εργασίας, μεγάλο αριθμό σχεδίων, εικόνων βίντεο κ.α. Περιλαμβάνει επίσης τις βιογραφίες σημαντικών Χημικών, λεξικό χημικών όρων, χρήσιμες υπερσυνδέσεις ενώ η κάλυψη της ύλης γίνεται με την μεγαλύτερη δυνατή διαθεματικότητα. Το λογισμικό αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/
β) Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά.
Το λογισμικό δημιουργήθηκε από ομάδα Χημικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με έδρα το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. αλλά και Χημικών από την δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της Δημιουργίας Υποστηρικτικού Υλικού για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διατίθεται σε CD-ROM.

Δεν υπάρχουν σχόλια: