Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Περιγράφοντας τους στόχους:

Στα διδακτικά σενάρια, εκτός από την τετριμμένη κατασκευή φύλλων εργασίας, καθήκον είναι να περιγράφουμε τους στόχους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε μια σειρά από προτάσεις που έχουν ρήματα (αν όχι τα αντίστοιχα ουσιαστικά). Μια χρήσιμη ανάρτηση στο blog του ΠΑΚΕ Ιωαννίνων από το συνάδελφο ΛΕΩΝ είναι το ακόλουθο κείμενο από το blog pakeioa1.blogspot.com
Χρήσιμα Ρήματα για τη διατύπωση διδακτικών στόχων
Τομείς Μάθησης
Ρήματα
Γνώσεις
τακτοποιώ, καθορίζω, περιγράφω, ονομάζω, απαριθμώ, απομνημονεύω, αναγνωρίζω, αναπαράγω, επιλέγω, δηλώνω, εξηγώ, επαναλαμβάνω, ταξινομώ, συνοψίζω, μεταφράζω, αναθεωρώ, υποβάλλω, εκθέτω, συζητώ, υπολογίζω, διατυπώνω, προτείνω, καθιερώνω, συγκεντρώνω, ενσωματώνω, διακρίνω, ερμηνεύω, ορίζω, απαριθμώ, επιλέγω, κατατάσσω, συγκρίνω, συσχετίζω.
Στάσεις
συμμετέχω, συζητώ, αισθάνομαι, υποστηρίζω, προκαλώ, αντικρούω, αντιμετωπίζω, δικαιολογώ, πείθω, επικρίνω, υπερασπίζομαι, αλλάζω, συμφιλιώνομαι, αντιπαραβάλλω, συγκρίνω, υιοθετώ, αποδέχομαι, εκτιμώ, απορρίπτω, αμφισβητώ, διερωτώμαι, ενθαρρύνω, παροτρύνω, προτιμώ, υποκινώ
Δεξιότητες
χρησιμοποιώ, εφαρμόζω, ανακαλύπτω, εκτελώ, παράγω, εφαρμόζω, κατασκευάζω, αλλάζω, διαχειρίζομαι, διευθύνω, εκτελώ, αντιδρώ, αποκρίνομαι, παρουσιάζω, αναλύω, καταχωρώ, συγκρίνω, μετρώ, πειραματίζομαι, αναπαριστώ, αναπτύσσω, προγραμματίζω, χτίζω, δημιουργώ, σχεδιάζω, οργανώνω, τροποποιώ, αντιδρώ, αποκρίνομαι, διευκρινίζω, ερμηνεύω, συμβάλλω, επιδεικνύω, μετατρέπω, συντάσσω, υπολογίζω, διορθώνω, ελέγχω, επαληθεύω, επιλύω, εφαρμόζω.

καθώς και http://pakeioa1.blogspot.com/2008/02/blog-post_9650.html από την επίσης συνάδελφο Π. Νταλαούτη.
Όπως καταλαβαίνετε, το ρήμα "μαθαίνω" είναι τρισκατάρατο:-)) Δεν "σημαίνει" τίποτα, για τα σενάρια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: