Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

Φύλλα εργασίας για το σενάριο στο Irydium

Η διδακτική πρόταση συνοδεύεται
τον οδηγό διδασκαλίας
και από τα παρακάτω φύλλα εργασίας
Φύλλο Εργασίας 0
Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο Εργασίας 2
Φύλλο Εργασίας 3


(Από το επιμορφωτικό υλικό του ΙΤΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: