Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

Φύλλα εργασίας για το σενάριο στη Γεωλογία-Γεωγραφία Α'-Γ' Γυμνασίου

Το σενάριο συνοδεύεται
οδηγό καθηγητή
από 3 φύλλα εργασίας:
Φύλλο εργασίας 1
Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

(Από το επιμορφωτικό υλικό του ΙΤΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: