Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

Σενάριο στο Modellus (συνέχεια..)

Η ομάδα που μετάφρασε και προσάρμοσε το Modellus στην ελληνική πραγματικότητα (Πρόγραμμα ΚΙΡΚΗ) κατασκεύασε αξιόλογα σενάρια τα οποία μπορούν να αντιπαραβληθούν με εκείνα του επιμορφωτικού υλικού. Προσπαθείστε να υλοποιήσετε τα σενάρια αυτά και να κάνετε μια συγκριτική θεώρηση τους σε σχέση με εκείνα που προτείνει η ομάδα του ΙΤΥ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: