Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Από τον κόμβο της επιμόρφωσης:
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης Β' επιπέδου, τα οποία υλοποιήθηκαν στα ΚΣΕ κατά την 1η και 2η περίοδο επιμόρφωσης, από τον Φεβρουάριο 2010 έως τον Ιούνιο 2010 και από το Δεκέμβριο 2010 έως τον Ιούνιο 2011 αντίστοιχα, στο πλαίσιο της Πράξης Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και κατά τις δύο περιόδους επιμόρφωσης της προηγούμενου σχετικού έργου του Γ' ΚΠΣ, που υλοποιήθηκαν από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο 2008,

να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα:

3-4, 10-11, 17-18 Δεκεμβρίου 2011

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis, επιλογή «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης») με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί.Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS), κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης του κλάδου του, που πρόκειται να διεξαχθούν σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) σε πανελλαδικό επίπεδο και να υποβάλει την αίτησή του σε ένα από αυτά.

Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει την υποκατηγορία (πχ. μάθημα, βαθμίδα) από την οποία επιθυμεί να προέρχεται, το θέμα που θα διαπραγματευτεί κατά το δεύτερο, μη αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος (πχ. Αρχαία/Ιστορία Γυμνασίου για ΠΕ02, Φυσική Γυμνασίου για ΠΕ04, μικρές τάξεις Δημοτικού – Α', Β', Γ' για ΠΕ70 κ.α.).

Λόγω της συγκεκριμένης διάρκειας της περιόδου πιστοποίησης, των διαθέσιμων προγραμμάτων και του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να φροντίσουν έγκαιρα για την υποβολή της αίτησής τους, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στις εξετάσεις.

Με τη συμπλήρωση των συμμετοχών ενός προγράμματος και λίγες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, γίνεται τελικός έλεγχος προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί η πραγματοποίηση της εξέτασης. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να παρακολουθεί μέσω του MIS, την κατάσταση του προγραμματισμένου προγράμματος πιστοποίησης στο οποίο έχει επιλέξει να συμμετάσχει, ώστε να είναι ενήμερος αν αυτό εγκρίθηκε ή όχι.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης β' επιπέδου διατίθενται εδώ.

Γενικές οδηγίες σχετικά με την εξέταση και οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος / λογισμικού πιστοποίησης, για τους συμμετέχοντες στην πιστοποίηση εκπαιδευτικούς διατίθενται εδώ.

Μια καταπληκτική Ιστοσελίδα: ΕΚΦΕ Λακωνίας

Από το συνάδελφο Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Λακωνίας κ. Ιωάννη Σιτέ και τους συνεργάτες του. Μπορείτε να βρείτε άπειρο υλικό που αφορά όχι μόνο τα Εργαστήρια Φ.Ε., αλλά και Λογισμικά και Παρουσιάσεις μαθημάτων και Tutorial στα Εκπαιδευτικά Λογισμικά. Επίσης, ζητήματα που αφορούν την Πιστοποίηση Β' Επιπέδου. Μπράβο στο φίλο και συνάδελφο! Οχι τιποτ' άλλο, αλλά γιατί νομίζω οτι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους πολυδιαφημισμένους άλλων χωρών. Να είχαμε μόνο λίγο αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση:-(
Δείτε τη και χαρείτε την:
http://ekfe.lak.sch.gr/

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Μια είδηση, που όλοι την περιμέναμε...

Είναι γνωστές οι δυσκολίες εγκατάστασης του ΑΜΑΠ, ειδικά με την έκδοση της Java Που χρειάζεται. Ο καθ. κ. Δ. Ψύλλος, από τους δημιουργους του, και ο συνάδελφος κ. Θ. Ταραμόπουλος ανακοίνωσαν  τα εξής:

"ΑΜΑΠ 2.4 και AMAPACTIVITY 2.4

Το Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ) είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της Οπτικής και του Ηλεκτρισμού. Πιο συγκεκριμένα, το ΑΜΑΠ περιέχει τρισδιάστατα εικονικά εργαστήρια

 • • Σκιών και Χρωμάτων,
 • • Γεωμετρικής Οπτικής,
 • • Κυματικής Οπτικής,
 • • Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων,
 • • Στατικού Ηλεκτρισμού και
 • • Μαγνητισμού,

πληθώρα ηλεκτρονικών και έντυπων δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκη πολυμεσικού υλικού, εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων, εργαλεία συγγραφής εργασιών και το εργαλείο συγγραφής ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων (amapactivity).

Η έκδοση 2.4 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση 2.2 περιέχει τις εξής αλλαγές:

 • • Ενσωματωμένη java προκειμένου το ΑΜΑΠ να εκτελείται ανεξάρτητα από τη java του συστήματος (ακόμα και αν δεν υπάρχει εγκατεστημένη java στο σύστημα),
 • • Μηχανισμό ανίχνευσης αλλαγών στη java του συστήματος προκειμένου να ενημερώνεται η java του συστήματος με τις απαραίτητες βιβλιοθήκες ώστε να εκτελούνται τα applets του ΑΜΑΠ ακόμα και μετά από αναβαθμίσεις της java του συστήματος σε νεώτερες εκδόσεις,
 • • Απρόσκοπτη εκτέλεση τόσο του ΑΜΑΠ αλλά και του AMAPACTIVITY ανεξάρτητα από το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων (browser),
 • • Ταχύτερη εκκίνηση και μετάβαση από τον ένα χώρο του ΑΜΑΠ σε άλλον,
 • • Διόρθωση και επίλυση προβλημάτων (bug fixes) κυρίως στο εργαστήριο και τα applets των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.


Το λογισμικό μπορείτε να το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από τις παρακάτω τοποθεσίες:

Για αρχική εγκατάσταση (setup) που πρέπει να εκτελεστεί όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένη προηγούμενη έκδοση του ΑΜΑΠ μεταφορτώνετε, αποσυμπιέζετε και εκτελείτε το αρχείο:
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_SETUP_v2_4_Full.rar

Για αναβάθμιση στην έκδοση 2.4 (update) που πρέπει να εκτελεστεί όταν υπάρχει προηγούμενη έκδοση του ΑΜΑΠ (π.χ. έκδοση 2.2) που είτε λειτουργεί κανονικά είτε παρουσιάζει προβλήματα και δε λειτουργεί κανονικά μεταφορτώνετε, αποσυμπιέζετε και εκτελείτε το αρχείο:
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_Update_Setup_v2_4.rar

Για αρχική εγκατάσταση του Εργαλείου Συγγραφής Δραστηριοτήτων του ΑΜΑΠ (AMAPACTIVITY) που πρέπει να εκτελεστεί για να εγκατασταθεί η νέα έκδοση του AMAPACTIVITY, μεταφορτώνετε, αποσυμπιέζετε και εκτελείτε το αρχείο:
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_ACTIVITY_v2_4_SETUP_Full.rar

Για αναβάθμιση του Εργαλείου Συγγραφής Δραστηριοτήτων του ΑΜΑΠ (AMAPACTIVITY) στην έκδοση 2.4 που πρέπει να εκτελεστεί όταν υπάρχει εγκατεστημένη προηγούμενη έκδοση του AMAPACTIVITY, μεταφορτώνετε, αποσυμπιέζετε και εκτελείτε το αρχείο:
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_Activity_Update_v2_4.rar

Για τη μεταφόρτωση θα ζητηθεί username και password και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παρακάτω:
Username: amapuser
Password: getfromit

Επίσης, το site υποστήριξης του ΑΜΑΠ λειτουργεί στη διεύθυνση
http://www.mls.gr/amap/
και μπορείτε και από εκεί να μεταβείτε στο χώρο λήψης αρχείων και να κατεβάσετε τα αρχεία που περιγράφηκαν παραπάνω από το φάκελο Updates του χώρου λήψης αρχείων.

Τονίζεται ότι αν υπάρχει εγκατεστημένη παλαιότερη έκδοση του ΑΜΑΠ (ακόμα και αν αυτή εμφανίζει δυσλειτουργίες εξαιτίας κάποιου προβλήματος με τη java ή με τον προεπιλεγμένο περιηγητή (browser) ) μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση εκτελώντας το σχετικό update ώστε να αναβαθμιστεί το ΑΜΑΠ στην έκδοση 2.4 και να εκτελείται πλέον χωρίς τις προηγούμενες δυσλειτουργίες. Αν δεν υπάρχει εγκατεστημένο το ΑΜΑΠ στο σύστημα (είτε διότι δεν έχει εγκατασταθεί ποτέ είτε διότι είχε εγκατασταθεί και απεγκαταστάθηκε), πρέπει να εκτελέσετε το σχετικό setup της έκδοσης 2.4 προκειμένου να εγκατασταθεί το ΑΜΑΠ.

Τέλος, κατά την εγκατάσταση προτείνεται να απενεργοποιήσετε προσωρινά το πρόγραμμα προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε. Αυτό προτείνεται διότι η νέα έκδοση του ΑΜΑΠ μέσω του προγράμματος java_reg.vbs ελέγχει τακτικά τη java του συστήματος για αλλαγές ώστε να την ενημερώσει με τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες προκειμένου να εκτελούνται τα applets του ΑΜΑΠ. Είναι όμως πιθανό το πρόγραμμα antivirus του υπολογιστή σας να αποτρέψει την εκτέλεση αυτού του προγράμματος, οπότε δε θα εκτελούνται τα applets του ΑΜΑΠ (το ίδιο το ΑΜΑΠ θα εκτελείται κανονικά). Στην περίπτωση που το πρόγραμμα προστασίας από ιούς (antivirus) που χρησιμοποιείτε σας ρωτήσει με σχετικό μήνυμα, θα πρέπει να αποδεχτείτε την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος."

Επί το έργον λοιπόν...

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Εν όψει Πιστοποίησης, Διδακτικά Σενάρια

Μελετήστε την εργασία του κ. Βαγγέλη Τζίμα. Τι πρέπει να περιέχει ένα καλό σενάριο (διδακτικό σενάριο βεβαίως); Φτιάξτε ένα σχετικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης διδακτικών σεναρίων με βάση την εργασία.

Διδακτικά Σενάρια
View more documents from Stergios

Μελετήστε τον σχολιασμό του δάσκαλου κ. Ν. Μπαλκίζα στο παρακάτω κείμενο και προσαρμόστε τις προτάσεις του στα απαιτούμενα από τις δικιές μας ειδικότητες (Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, πού εντοπίζονται οι διαφορές αυτές;).