Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2008

Ενα αξιόλογο blog

Σήμερα ανακάλυψα το blog του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου στη διεύθυνση http://blogs.sch.gr/billbas/ . Ο συνάδελφος μεταφράζει ωραία άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις θεωρίες μάθησης, την εκπαιδ. χρήση των βιντεοπαιχνιδιών, θέματα διδακτικής της Τεχνολογίας, το κοινωνικό διαδίκτυο κλπ. Θα σας παρακαλούσα να μελετήσετε μερικά άρθρα, ιδιαίτερα όσα αφορούν τις κοινότητες Πρακτικής και Μαθησης και γενικότερα το Web 2.0 (blogs,wikis, podcasts κλπ), έτσι ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε σχετικά στα επόμενα μαθήματα. Όσους όρους δε γνωρίζετε αναζητείστε τη σημασία τους στο διαδίκτυο. Πέραν τούτου, βέβαια, τα άρθρα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: