Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

Το Σ.Ε.Π.: Σύνθετο εργαστηριακό περιβάλλον

Το Σ.Ε.Π. είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προσομοίωσης πειραμάτων θερμότητας και θερμοδυναμικής. Ο καθηγητής παράλληλα με τις προσομοιώσεις μπορεί να συνδυάσει τη διδασκαλία του με πολυμεσικό υλικό, ενώ ο μαθητής έχει στη διάθεσή του τετράδιο στο οποίο καταγράφει τις σημειώσεις του, τις οποίες μπορεί να τυπώνει και να στέλνει με e-mail. Η προσπάθεια της κατασκευάστικής ομάδας είναι να ενσωματώσει τις προσομοιώσεις σε ένα ολοκληρωμένο εποικοδομητικό περιβάλλον ομαδοσυνεργατικής μάθησης, στην οποία ο διδάσκων έχει συντονιστικό και διευκολυντικό ρόλο. Μ' αυτόν τον τρόπο ο διδάσκων εμπλέκει το μαθητή σε μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που είναι πολύ δυσκολο να υλοποιηθούν σε συνθήκες πραγματικού εργαστηρίου. Δίνεται εμφαση στον ρεαλισμό των προσομοιώσεων, στις δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων ( μακροσκοπικό-μικροσκοπικό επίπεδο, γραφικές παραστάσεις), στην ελευθερία των χειρισμών και την σχετικά καλή παραμετρικότητα. Ως ανοιχτό περιβάλλον προσομοιώσεων μπορεί εύκολα να ενταχθεί στο Αναλυτικό πρόγραμμα.


Συνοδευτικά κατεβάστε τα εξής αρχεία:
Didaktiki proseggisi.doc
thermothita kathigiti.doc
Thermodynamiki kathigiti.doc
Egxeiridio_xrisis_ kathigiti.zip

Δεν υπάρχουν σχόλια: