Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2008

Περί Webquests

Μια κατατοπιστική παρουσίαση από το Νικηφόρο Παπαχρήστο, Υποψ. διδακτορα στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων για το ΠΑΚΕ Ιωαννίνων.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα καλό webquest.
Ασκήση

  • Επισκεφτείτε τη σελίδα http://hermes.di.uoa.gr/papanikolaou/papers%5CPG-WebQuest-Syros2005.pdf (πρόκειται για μια καλή εργασία σχετική με τις θεωρητικές αρχές και τη χρήση του Webquest στη διδασκαλία με το λογισμικό Δ.Ε.Λ.Υ.Σ.)
  • Επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.ucy.ac.cy/~alexia/seminar/ (Σχετικά με τις "Ιστοεξερευνήσεις" και τη μεθοδο κατασκευής τους από σεμινάριο στην Κύπρο)
  • Επισκεφτείτε τη σελίδα http://kids.interedkids.gr/news%2006-07/pdfs/dec_WebQuests.pdf (περιέχει Θεωρητικές αρχές και παράδειγμα)
  • Επισκεφτείτε τη σελίδα http://agrino.org/mycypruspage/water/index.htm (περιέχει ένα παράδειγμα υλοποίησης webquest )
  • Χρησιμοποιώντας το Word ή όποιο άλλο μέσο βρίσκεται κατάλληλο κατασκευάστε ένα webquest σχετικό με ένα θέμα των μαθημάτων των ΠΕ04. Η επιλογή του θέματος και η οργάνωση του να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να υλοποιείται από τους μαθητές σε 2-3 διδακτικές ώρες.
  • Το webquest που θα δημιουργήσετε θα παρουσιαστεί στους δεκατρείς+1 και θα δημοσιευτεί στο παρόν blog, εφόσον το επιθυμείτε. Στέλτε μου άπορίες και σχόλια (e-mail: Στέργιος Ναστόπουλος sterna@ath.forthnet.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: