Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική και τη Μεθοδολογία με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ

1. Βιβλιογραφία – Αναφορές - πρόσθετο υλικό
Αναγνωστοπούλου, Μ. Σ. (2005). Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική τάξη. Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης
Στο βιβλίο δίνονται οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ομαδικής εργασίας στην σχολική τάξη.
Bigge, M. (1990). Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς. Μτφρ. Α. Κάντας & Α. Χαντζή. Αθήνα, Πατάκης
Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). Μάθηση και εκπαίδευση ΙΙ. Μτφρ. Γ. Μπαρουξής. Αθήνα, Κουτσουμπός
Μολονότι κάπως παλιό, πρόκειται για καλό βιβλίο, γραμμένο με επιστημονικότητα αλλά και ευκολία κατανόησης, αν και αυτό είναι προτέρημα σχεδόν άγνωστο σε μεταφρασμένα σχετικά βιβλία.
Holloway, C. (1985). Μάθηση και εκπαίδευση. τ. Α΄. Μτφρ. Γ. Κονδύλης. Αθήνα, Κουτσουμπός
Είναι συμπληρωματικό του βιβλίου των Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985).
Kahney, H. (1997). Λύση προβλημάτων. Μτφρ. Π. Ρούσος. Αθήνα, ελληνικά γράμματα
Το βιβλίο δίνει μια γενική ενημέρωση για τα θέματα της επίλυσης προβλημάτων, όχι βεβαίως στα στενά πλαίσια του σχολείου.
Artigue, M., Kynigos, C., Mariotti, A., Cerulli, M., Lagrange, J. B., Bottino, R. M., Haspekian, M. & Cazes, C. (2006). Methodological Tools for Comparison of Learning Theories in Technology Enhanced Learning in Mathematics, interim report of the Kaleidoscope European Research Team ‘Technology Enhanced Learning of Mathematics, (www.itd.cnr.it/telma).
Καψάλης, Α. (2006). Παιδαγωγική Ψυχολογία. δ΄ έκδ. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης
Το βιβλίο δίνει –μεταξύ άλλων- τις βασικότερες θεωρίες της μάθησης με έμφαση στην χρησιμότητά τους στον εκπαιδευτικό της τάξης.
Κολιάδης, Ε. (1991). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. τ. α΄ Συμπεριφοριστικές θεωρίες. Αθήνα, χ.ε.ο.
Κολιάδης, Ε. (1995). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. τ. β΄ Κοινωνικογνωστικές θεωρίες. Αθήνα, χ.ε.ο.
Κολιάδης, Ε. (1997). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. τ. γ΄ Γνωστικές θεωρίες. Αθήνα, χ.ε.ο.
Κολιάδης, Ε. (2002). Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική Πράξη. Μοντέλο Επεξεργασίας Πληροφοριών. τ. δ΄. Αθήνα, χ.ε.ο.
Είναι το βασικότερο και το αναλυτικότερο ελληνόφωνο έργο για τις θεωρίες της μάθησης με πολλά παραδείγματα, γραφικές παραστάσεις, σκίτσα και φωτογραφίες. Απαραίτητα βιβλία αναφοράς για οποιαδήποτε σοβαρή ενασχόληση με το θέμα.
Νημά, Ε. & Καψάλης, Α. (2002). Σύγχρονη Διδακτική. Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Πρόκειται για βασικό εγχειρίδιο για υποψήφιους και μάχιμους εκπαιδευτικούς, το οποίο δίνει κυρίως έμφαση σε θέματα σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας.

Stones, E. (1978). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Ψυχολογία. Μτφρ. Α. Δανασσής-Αφεντάκης. Αθήνα, Γρηγόρης
Αν και σχετικώς παλιό, είναι ακόμη και σήμερα πολύ χρήσιμο.
Φράγκος, Χ. (1977). Ψυχοπαιδαγωγική. Θέματα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, παιδείας, Διδακτικής και μάθησης. Αθήνα, Παπαζήσης
Επίσης χρήσιμο βιβλίο, από τα πρώτα βιβλία Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα με έμφαση στις εφαρμογές των θεωριών της μάθησης και των ψυχολογικών δεδομένων στην εκπαιδευτική πράξη.
Dagdilelis V., Instructional Design in the Real World: A View from the Trenches, Anne-Marie Armstrong (ed), Idea Group Publishing, Hershey, USA, pp. 201-217, 2004.
Borich, G. D. (2004). Effective Teaching Methods. 5th ed. Upper Saddle River, Pearson.
Gage, N. L. & Berliner, D. C. (1998). Educational Psychology. 6th ed. Boston, Houghton Mifflin.
Mietzel, G. (2001). Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. 6. Aufl. Göttingen, Hogrefe
Slavin, R. (2000). Educational Psychology. Theory and Practice. 6th editon. Boston, Allyn and Bacon

Carl Rogers
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://webspace.ship.edu/cgboer/rogers.html
http://www.carlrogers.info/

Carl Rogers and informal education
http://www.infed.org/thinkers/et-rogers.htm

Διεθνές δίκτυο για την ανθρωπιστική εκπαίδευση
http://www.interniche.org/gr/

Διαδίκτυο και Διδασκαλία
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.ododeiktes.gr/

Συνεργατική μάθηση: η εκπαίδευση του μέλλοντος
http://www.ododeiktes.gr/ekpedefsi/5.shtml

Διδακτικές Μέθοδοι
http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm

Συνεργατική Μάθηση: από τη θεωρία στην πράξη
http://www.geocities.com/pee2000mac/symbosio/neofytf.doc

Η συνεργατική μάθηση στο ελληνικό σχολείο
http://epirus.sch.gr/educonf-1/ksinogianopoulou-giepis.pdf

Ο Σχεδιασμός μιας Διαδικασίας Μάθησης μέσω του Δικτύου Υπολογιστών
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15

Δραστηριότητες Μάθησης μέσω Υπολογιστή
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf

Οι Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική και τη Μαθησιακή Διαδικασία
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf

Διδασκαλία και Μάθηση με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf

H αξιοποίηση τoυ Εκπαιδευτικού Βίντεο στo Σχολείο
http://www.philology.gr/teaching/video2.doc

Θεωρίες μάθησης και Τεχνολογίες Πληροφορικής
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt

Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση
www.mtee.net/Comenius1/Nees_Texnologies.ppt

Δεν υπάρχουν σχόλια: