Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008

Ενότητα 2.2.: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική

Εξετάζονται οι ομαδοκεντρική διδασκαλία και η μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων σε σχέση με τις ΤΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: