Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Δύο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για τις Θεωρίες Μάθησης

Στο διαδικτυο μπορείτε να βρείτε και τις ακόλουθες ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις απο την καθηγήτρια κ. Στέλλα Βοσνιάδου από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Γνωσιακή Επιστήμη του Οικον. Παν. Αθηνών:


Read this document on Scribd: Learning revised


Piaget.Vygotsky
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: piaget vygotsky)

Δεν υπάρχουν σχόλια: