Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης, η ένταξή τους στα πλαίσια των εκπαιδ. στόχων για το 2010 και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: