Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Δράσεις για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων σχετικά με την Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για παραπέρα μελέτη

  • Το portal του Eupopean Schoolnet:

http://www.eun.org/portal/index.htm

  • Το project e-twinning:

http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm

  • To project xperimania:

http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

http://ec.europa.eu/index_el.htm

  • Βραβεία elearning:

http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards_2007/homepage.htm

  • To Πρόγραμμα Socrates:

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.html

  • To Πρόγραμμα Erasmus:

http://ec.europa.eu/education/index_en.html

  • i2010 - The EU's new ICT strategy

http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ICT_strategy.asp

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΝΕΟΛΑΙΑ

http://europa.eu/scadplus/leg/el/s19000.htm

  • “EDUCATION & TRAINING 2010” WORK PROGRAMME


http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-technologies_en.pdf

Φύλλο εργασίας 1
Προτείνεται η επίσκεψη των πλέον σημαντικών ιστοχώρων από τους αναφερόμενους και ο εντοπισμός των βασικών ορισμών και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την εκπαίδευση των Ευρωπαίων πολιτών στις ΤΠΕ.

(Απο το Επιμορφωτικό υλικό του ΕΑΙΤΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: