Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

Επιμορφωτικό υλικό ΠΑΚΕ

2.2. Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: