Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

To wiki του ΚΣΕ

Το πρώτο μας wiki είναι γεγονός! Διεύθυνση: http://ksesekfysiki.wikispaces.com/. Μπορείτε να το επισκεφτείτε. Φυσικά είναι κενό περιεχομένου, εκτός από ένα μικρό μήνυμα.
Αν θέλετε να πειραματιστείτε με αυτό γράφοντας νέες σελίδες, πρέπει πρώτα να κάνετε Join this space(εγγραφή) .Θα συνεχίσουμε στο μάθημα...
Τι θα κάνουμε; Θα φτιάξουμε ένα wiki. Πώς μπορούμε να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας. Πώς μπορούμε να προσκαλέσουμε και άλλους σ' αυτό. Πώς θα επεξεργαζόμαστε μια σελίδα του κ.α.
Τέλος θα δούμε επιτυχημένα παραδείγματα wiki στην διδασκαλία.
Μπορείτε να φτιάξετε ένα wiki στις διευθύνσεις www.pbwiki.com , www.wikispaces.com , www.wetpaint.com κ.α. Κάθε μια σας σας παραχωρεί χώρο για μερικά ΜΒ δωρεάν. Σκεφτείτε ή αναζητείστε με ποιο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα wiki στην τάξη μας. Τι πλεονεκτήματα έχει ένα wiki σε σχέση με ένα blog, όσον αφορά την εκπαιδευτική του χρήση;

Ασκηση 1: Επισκεφτείτε το πιο γνωστό wiki: την Wikipedia. Δείτε τι δομή έχει. Αναζητείστε πληροφορίες για έναν μεγάλο Φυσικό/Χημικό/Βιολόγο. Στη συνέχεια αναζητείστε στο διαδίκτυο wiki με ελληνικό περιεχόμενο.

Ασκηση 2:

  1. Δημιουργείστε μια σελίδα στο wiki σας με κείμενο και εικόνες σχετική με την ειδικότητά μας.
  2. Διορθώστε ή συμπληρώστε μια άλλη σελίδα.
  3. Δείτε πού διαφυλλάσσονται οι σελίδες και όλες οι διορθώσεις του wiki.
  4. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μενού με επιλογές στα ελληνικά;

Δεν υπάρχουν σχόλια: