Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

«Εγκυκλοπαίδεια του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»

To εκπαιδευτικό Λογισμικό «Eγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου σώματος» αποτελείται από ένα CD και ένα εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Κατασκευάστρια εταιρία του λογισμικού είναι η Dorling Kindersley Limited. (Αγγλικός τίτλος: The Ultimate Human Body). Στα πλαίσια του έργου ΚΙΡΚΗ πραγματοποιήθηκε ειδική έκδοση του λογισμικού, από το Ε.Α. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και τους Ερευνητές ΑΕΕΕ και συνοδεύεται από βιβλία για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Το ΥπΕΠΘ έχει αποκτήσει άδειες χρήσης και αντίτυπα του εξελληνισμένου λογισμικού και του συνοδευτικού του υλικού.
Αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο προσομοίωσης των λειτουργιών των οργάνων και των οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου σώματος. Με τη συνδρομή των Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφόρησης η εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου σώματος μας οδηγεί βήμα-βήμα σε μία ενδιαφέρουσα περιήγηση στο ανθρώπινο σώμα. Περιέχει πλούσιο υλικό, με κείμενα, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, έγχρωμα βίντεο, αφήγηση, αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης-ευρετήριο για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων και φύλλα εργασίας για τον μαθητής καθώς επίσης λεπτομερείς οδηγίες για τους διδάσκοντες.
Η εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος χωρίζεται σε τρεις ενότητες κάθε μία από
τις οποίες αποτελεί έναν χαρακτηριστικό τομογράφο: Τομογράφο συστημάτων,
τομογράφο 3 διαστάσεων και τομογράφο ακτίνων Χ. Ένα παιχνίδι με ερωτήσεις δίνει τη
δυνατότητα για έλεγχο των γνώσεων με ευχάριστο τρόπο και φύλλα εργασίας
α) Ο τομογράφος συστημάτων μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε τα συστήματα και τα όργανα του σώματος είτε χωριστά είτε σε συνδυασμό.
β) Ο τομογράφος 3 διαστάσεων περιέχει τρισδιάστατα μοντέλα του σώματος και των οργάνων του. Επιτρέπει έτσι να δούμε το εσωτερικό του σώματος σε διάφορα επίπεδα, αφαιρώντας διαδοχικά στρώματα, μέχρι να απομείνει μόνο ο σκελετός.
Επίσης μπορούμε να εξετάσουμε μεμονωμένα όλα τα όργανα του σώματος μας.
γ) Ο τομογράφος ακτινών Χ, επιτρέπει να παρατηρήσουμε το σκελετό σαν να χρησιμοποιούσαμε ακτίνες Χ και να αλλάξουμε τη γωνία παρατήρησης.
Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό
Το συγκεκριμένο λογισμικό θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία των «Συστημάτων Προσομοιώσεων». Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητες του οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ανήκει σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Είναι ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει πλήθος εύληπτων πληροφοριών και εικόνων, προσομοιώσεις λειτουργιών οργάνων και οργανικών συστημάτων.
Το λογισμικό είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις
για υπολογιστή για να το τρέξει ο καθηγητής και ο μαθητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: