Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Σχολεία τον 21ο αιώνα

Δείτε ή κατεβάστε* το έγγραφο και σχολιάστε σε ομάδες και συνολικά τις θέσεις που προτείνονται καθώς και τα ερωτήματα:

*(για να το κατεβάσετε πατείστε View και μετά Download file)
ή επισκεφτείτε το σύνδεσμό http://ec.europa.eu/education/school21/index_el.html και κατεβάστε από εκεί το έγγραφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: