Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Οι ΤΠΕ για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη και η νέα στρατηγική της ΕΕ 2020-Πολιτικές και Πρακτική

Μία περιεκτική παρουσίαση της διάλεξης που δόθηκε δοθηκε στην Valencia της Ισπανίας στις 11 Ιουνίου 2010 από την κ. Maruja Gutiérrez, Συμβουλου του Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού που


Δεν υπάρχουν σχόλια: