Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Μερικές ενδιαφέρουσες συνδέσεις για το Excel στη διδασκαλία των Επιστημών και στη διδασκαλία γενικότερα

http://sunsite.univie.ac.at/spreadsite/fourier/fourtone.htm (Ανάλυση ήχου σε σειρά Fourier)

http://sunsite.univie.ac.at/spreadsite/wheels/wheels.xls (Επίκυκλοι)

http://sbaran.net/excel/FahrenheitCelsius.xls (Μετατροπή μονάδων)

http://sbaran.net/excel/Using%20Excel%20for%20Classroom%20Activities.doc (Αρχείο Word με ενδιαφέροντες συνδέσμους σχετικά με την χρήση του Excel

http://www.teacherlink.org/content/math/activities/excel.html (Διάφορα μαθηματικά projects με ενδιαφέρον)

http://www.amphi.com/~psteffen/excel.html (Χρήση του Excel στην τάξη)

http://www.internet4classrooms.com/technology_tutorials/excel_math_science_workbook_files_excel_topics_technology_tutorials.htm (Διάφορα μαθηματικά και επιστημονικά projects με Excel)

http://academic.pgcc.edu/~ssinex/excelets/ ("Excelets" στα Μαθηματικά και Φ.Ε.) (Μια κατακληκτική ιστοσελίδα στα Αγγλικά, γεμάτη με εφαρμογές του  Excel στις Φ.Ε.)

http://www.microsoft.com/education/createtimeline.aspx (Βίντεο σχετικό με δημιουργία χρονογραμμής με το Excel)

Δεν υπάρχουν σχόλια: