Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Περί διδακτικών σεναρίων και ειδικότερα την αξιολόγησή τους

Εν όψει της τελευταίας φάσης των σεμιναρίων, η οποία περιλαμβάνει και την αξιολόγηση των μέχρι τώρα μελετηθέντων και προσεχώς επικειμένων να μελετηθούν σεναρίων, μελετείστε την εργασία του Υπ. διδάκτορα ΠΤΔΕ Π. Ιωαννίνων κ. Βαγγέλη Τζίμα: Didakrika-senaria.pdf
Στη συνέχεια, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://docs.google.com/Doc?id=dcxjrqq4_203gzmdtsd7 και συν-διαμορφώστε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. (Το έγγραφο είναι δημιουργημένο στο Google Docs, και, αφού κάνετε τις όποιες αλλαγές, αποθηκεύστε το (Save).

Δεν υπάρχουν σχόλια: