Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

5 Κείμενα που αφορούν τις πολιτικές της ΕΕ για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Μελετήστε τα και βγάλτε σχετικά συμπεράσματα. Ποιά είναι η ακολουθητέα πολιτική σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ρόλο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση μέχρι το 2020; Πώς υλοποιούνται κατά τη γνώμη σας οι προτεινόμενες πολιτικές στη χώρα μας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: