Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τις Βεβαιώσεις Πιστοποίησης

Ελαβα το παρακάτω e-mail για όποιον νομίζει οτι τον αφορά:

2η Ανακοίνωση για τη διάθεση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης

"Με το υπ’ αρ. πρωτ. 6204/24-9-2010 έγγραφο Γενικού Γραμματέα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης έχουν αποσταλεί οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/Θμιας & Β/Θμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση» (Ά επίπεδο - ΕΡΓΟ ΙΙ). Οι ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης είχαν πραγματοποιηθεί κατά τις εξής περιόδους:

§ 1η Περίοδος Πιστοποίησης από 27-1-2007 μέχρι 31-3-2007

§ 2η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-6-2007 μέχρι 15-7-2007

§ 3η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-2-2008 μέχρι 18-4-2008

§ 4η Περίοδος Πιστοποίησης από 12-5-2008 μέχρι 20-7-2008

§ 5η Περίοδος Πιστοποίησης από 18-8-2008 μέχρι 31-10-2008

Οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης έχουν αποσταλεί, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προς διευκόλυνση των δικαιούχων εκπαιδευτικών έχει αναρτηθεί κατάλογος αναζήτησης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης στη θέση «Νέα-Ανακοινώσεις» στην ιστοσελίδα www.eye-ypepth.gr/epimorfosi

Στον εν λόγω κατάλογο ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει, με βάση τον Αριθμό Μητρώου του, την περιοχή στην οποία έχει αποσταλεί η Βεβαίωση Πιστοποίησής του.

Οι Βεβαιώσεις είναι μοναδικές και δεν επανεκδίδονται. Καθώς δεν έχουν παραληφθεί από όλους τους δικαιούχους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν αποσταλεί οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησής τους. Οι Βεβαιώσεις θα παραληφθούν ενυπόγραφα από τους δικαιούχους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και για αποφυγή συνωνυμίας θα σημειώνεται ο Αριθμός Ταυτότητας.

Τα πιθανά προβλήματα θα συλλέγονται εγγράφως, ως τις 28/2/2011, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες εν συνεχεία θα τα διαβιβάσουν στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης."

Δεν υπάρχουν σχόλια: