Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Συγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση

Μελετείστε το παρακάτω κείμενο ή και αντίστοιχα από το διαδίκτυο, το επιμορφωτικό υλικό ή και το ίδιο το Ιστολόγιο (διάφορες παρουσιάσεις σχετικά με τις θεωρίες μάθησης).Σε ομάδες συντάξτε από μια παρουσίαση που να εκθέτει συνοπτικά τις βασικές έννοιες και τα στοιχεία κάθε μιας θεωρίας και την εφαρμογή της στην διδασκαλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: