Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

"Ο κλωβός του Faraday" εύχεται σε όλους του συναδέλφους, επιμορφωμένους, επιμορφούμενους ή μελλοντικά επιμορφωμενους
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και βέβαια
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ στη συνέχεια της Σχολικής χρονιάς και της Επιμόρφωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: