Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Θεωρίες μάθησης

Μελετείστε την παρουσίαση. Αναζητείστε αυθεντικές καταστάσεις στη διδασκαλία σας στην οποία εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες θεωρίες. Πώς θα μπορούσαν με τις μέχρι τώρα γνώσεις σας στα λογισμικά, που παρέχονται στο σχολείο και έχετε μέχρι τώρα χρησιμοποιήσει να ενσωματώσετε δραστηριότητες που υλοποιούν και επιβεβαιώνουν κάποιες απ' αυτές τις θεωρίες. Για το σκοπό αυτό αναζητείστε στα λογισμικά αυτά έννοιες που αντιστοιχούν σε κάποια/ες θεωρία/ες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: