Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

Θεωρίες μάθησης σε βίντεο

Συμπεριφορισμός

Κλασικός συμπεριφορισμός-Ι. Pavlov

Το περίφημο πείραμα σε παλιά ταινία:Μια παρουσίαση των θεωριών του:

 Και συνεισφορά του E.L. Thorndike (Ο Νόμος του Αποτελέσματος) στο πείραμα με τη γάτα:Λειτουργικός συμπεριφορισμός

Παρουσίαση και συνέντευξη με το Skinner:Και αυτό συμπληρωματικά: http://www.youtube.com/watch?v=pUeLzfP8tCA


To κλασικό πείραμα του Skinner με ποντίκια (παρατηρείστε προσεκτικά):

Κοινωνιογνωστική θεωρία- Albert Bandura

Μια παρουσίαση στα Αγγλικά:και το πείραμα  της κούκλας Bobo:
Οικοδομισμός

J.M. Piaget

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση των θεωριών του καθώς και συνέντευξη εδώ

Αλλά και μια σειρά από διαδοχικά βήματα νοητικής ανάπτυξης με τα σχετικά πειράματά του:


Μια συνέντευξη του Seymour Papert, από τα παλιά χρόνια:Ο Paulo Freire μαζί με τον Seymour Papert σε μια συνέντευξη μαζί:Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες
Για τον L. Vygotsky:


Και ένα βιογραφικο του από τη Ρωσία (με αγάπη:-):

Για τον J. Bruner:

Μια παρουσίαση του θρυλικού παιδαγωγού:Εγκαθιδρυμένη μάθηση (Situated Learning)

Μαθαίνουμε παίζοντας:

Δεν υπάρχουν σχόλια: