Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Ο Ρόλος των ΤΠΕ στη Δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Από το συνάδελφο δάσκαλο κ. Ν. Μπαλκίζα, Επιμορφωτή Β' Επιπέδου, μια όμορφη περιληπτική παρουσίαση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: