Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Διάθεση των σχολικών εργαστηρίων και των υποδομών ΤΠΕ σχολικών μονάδων για την πρακτική άσκηση

Από τον κόμβο της επιμόρφωσης δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος για την διάθεση των σχολικών εργαστηρίων και των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων προκειμένου να κάνετε την πρακτική σας εξάσκηση. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:


Στο πλαίσιο του έργου ανακοινώνεται η αρ. πρωτ. 34195/Γ7/22-3-2011 εγκύκλιος Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για τη διάθεση των σχολικών εργαστηρίων και των υποδομών ΤΠΕ σχολικών μονάδων για την πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών (εφαρμογή στην τάξη) στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β Επιπέδου της Β Περιόδου.
Η εγκύκλιος είναι διαθέσιμη εδώ.

Επομένως: Αν και δεν πιστεύω ότι θα σας δημιουργήσει κανείς γραφειοκρατικά εμπόδια, ας γνωρίζουν οι Διευθυντές και οι Υπεύθυνοι των Εργαστηρίων ότι είναι και νομικά υποχρεωμένοι να σας παραχωρήσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: