Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Κάποια σχόλια για το ΑΜΑΠ

Σε παλιότερη ανάρτηση είχαμε αναφέρει λίγα λόγια για το Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ), ένα καλό κομμάτι λογισμικού προσομοίωσης Πειραμάτων Φυσικής (Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού και Οπτικής), για όλες τις βαθμίδες της Α'/θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης. Εχει το μεγάλο πλεονέκτημα να είναι όντως ανοιχτό περιβάλλον, να δημιουργεί μοντέλα επαναχρησιμοποιήσιμα σε Java. και συνοδεύεται από Τετράδιο δραστηριοτήτων.  Μπορείτε να το κατεβάσετε από το e-yliko.gr, σε 4 κομμάτια, τα οποία αποσυμπιέζετε σε ένα φάκελο, με το πρόγραμμα WinRAR  ή το 7zip. O συνάδελφος Θανάσης Ταραμόπουλος (e-mail: ttar@sch.gr), συνοψίζει τις οδηγίες εγκατάστασης (έχει δυστυχώς κάποιες "ιδιοτροπίες" το ΑΜΑΠ) ως εξης:Σχόλια σχετικά με τα προβλήματα του ΑΜΑΠ

Ακολουθούν κάποια σχόλια σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του ΑΜΑΠ που προκύπτουν από την έως τώρα ενασχόλησή μου και χρήση του στα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής. Πολλά από αυτα τα σχόλια υπάρχουν και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης (εγκατάσταση_εφαρμογών.pdf ή εγκατάσταση_εφαρμογών.doc) αλλά και στο εγχειρίδιο χρήσης του ΑΜΑΠ (amapmain.pdf που βρίσκεται στον υποκατάλογο help  του φακέλου εγκατάστασης του ΑΜΑΠ π.χ. C:\AMAP\help\amapmain.pdf), αλλά θεωρώ χρήσιμο να τονίσω κάποια καθώς λόγω του μεγέθους των οδηγιών εγκατάστασης μπορεί να διαφύγουν της προσοχής.

Το ΑΜΑΠ είναι εφαρμογή 32-bit και εκτελείται με τη βοήθεια της java 32-bit ενώ η λειτουργικότητά του έχει δοκιμαστεί σε περιβάλλοντα Windows XP και Windows Vista όλα 32-bit. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται εκτενώς ασυμβατότητες και προβλήματα σε περιβάλλοντα Windows 7 32-bit ή περιβάλλοντα 64-bit.


Windows XP

¨      Είναι απαραίτητο να είναι προεπιλεγμένος browser ο Internet Explorer (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 4). Αν δεν είναι, παρόλο που η εγκατάσταση μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς, το ΑΜΑΠ θα σταματάει μετά το πρώτο video και πριν ακριβώς εμφανιστούν τα στοιχεία για την είσοδο στο σύστημα. Έχουν παρατηρηθεί προβλήματα και σε περιπτώσεις που κάποια στιγμή ήταν προεπιλεγμένος browser κάποιο άλλο πρόγραμμα (π.χ. firefox) και κατόπιν άλλαξε σε Internet Explorer, αλλά το ΑΜΑΠ εξακολουθεί να μην εκτελείται.  Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η απεγκετάσταση του άλλου browser (π.χ. firefox) μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ΑΜΑΠ και αυτό λειτουργήσει κανονικά, μπορεί να επανεγκατασταθεί ο άλλος browser  αρκεί φυσικά να μην επιλεγεί κατά τη νέα εγκατάσταση να είναι ο προεπιλεγμένος browser.
¨      Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από το διαχειριστή του υπολογιστή (ή από λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή) (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 6).
¨      Προτείνεται να εγκατασταθούν όλα τα προαπαιτούμενα και προαιρετικά στοιχεία που ζητάει το ΑΜΑΠ. Αν κατά την εγκατάσταση των προαπαιτουμένων αποτύχει κάποιο πρόγραμμα, μπορεί να επανεγκατασταθεί με την εκτέλεση του αντίστοιχου προγράμματος από το φάκελο ISSetupPrerequisites του CD του ΑΜΑΠ (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 4).
¨      Μετά την εγκατάσταση των προαπαιτούμενων στοιχείων σε κάποιους υπολογιστές απαιτείται επανεκκίνηση. Παρόλα αυτά η εγκατάσταση του ίδιου του ΑΜΑΠ ξεκινάει άμεσα χωρίς να περιμένει την επανεκκίνηση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα καθώς μπορεί από την επανεκκίνηση να διακοπεί στη μέση η εγκατάσταση του ΑΜΑΠ με άγνωστες συνέπειες για την εγκαταστιμότητα και λειτουργικότητα του ΑΜΑΠ. Στην περίπτωση που ξεκινήσει η εγκατάσταση του ΑΜΑΠ ενώ έχει ζητηθεί από τα Windows επανεκκίνηση του υπολογιστή, διακόψτε την εγκατάσταση του ΑΜΑΠ στο πρώτο βήμα της (πριν ακόμα αρχίσει η αντιγραφή των αρχείων), κάντε την επανεκίνηση του υπολογιστή και ξεκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης ξανά. Τη δεύτερη φορά θα εγκατασταθούν μόνο τα στοιχεία που δεν είχαν εγκατασταθεί την πρώτη φορά, όπως το ίδιο το ΑΜΑΠ. Ενδέχεται κατά τη δεύτερη φορά που εκτελείται το πρόγραμμα εγκατάστασης να ζητηθεί η εγκατάσταση προγραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί στο πρώτο βήμα. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται να ακολουθήσετε κανονικά τα βήματα του προγράμματος εγκατάστασης, να εγκαταστήσετε ό,τι προτείνεται (αυτή τη φορά δε θα ζητηθεί επανεκκίνηση) και να ολοκληρώσετε έτσι την εγκατάσταση του ΑΜΑΠ.
¨      Ακριβώς μετά την εγκατάσταση πρέπει να εκτελεστεί το ΑΜΑΠ μία φορά από το διαχειριστή του συστήματος (ή από λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή) (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 6). Αυτό πρέπει να θεωρείται ως βήμα εγκατάστασης, καθώς την πρώτη φορά ενημερώνονται οι βιβλιοθήκες της  java με κάποια επιπλέον απαραίτητα αρχεία, όπως αυτά της java3d (αυτό ίσως θα έπρεπε να γίνεται κατά την εγκατάσταση του ΑΜΑΠ, αλλά δε γίνεται! ). Επίσης, κάθε φορά που γίνεται αναβάθμιση ή αλλαγή της java του συστήματος απαιτείται να τρέξει μία φορά το ΑΜΑΠ με δικαιώματα διαχειριστή ώστε να ενημερωθεί η νέα έκδοση java με τις επιπλέον απαραίτητες βιβλιοθήκες (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 5). Αν δε γίνει αυτό το ΑΜΑΠ παύει να εκτελείται.
¨      Επίσης, την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί το ΑΜΑΠ (με λογαριασμό διαχειριστή, όπως συστήνεται παραπάνω) θα εμφανιστεί και ένα παράθυρο που θα ζητάει την έγκριση για να εξαιρεθεί από το Τείχος Προστασίας (firewall) το JDesktop Integration Components Binary (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 9-12). Προτείνεται να επιτραπεί η εξαίρεση (unblock) παρόλο που ακόμα και σε συστήματα που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο δεν έχω παρατηρήσει προβλήματα εκτέλεσης.


Windows Vista

Ισχύουν όλα όσα ισχύουν για τα Windows XP και επιπλέον τα ακόλουθα:

¨      Προτείνεται να εγκατασταθούν όλα τα προαπαιτούμενα και προαιρετικά στοιχεία που ζητάει το ΑΜΑΠ και να εγκατασταθεί το ΑΜΑΠ στο φάκελο C:\AMAP (ή σε άλλο φάκελλο της επιλογής σας, αλλά έξω από το φάκελλο Program Files, π.χ.  D:\AMAP). Ο φάκελλος εγκατάστασης να είναι οπωσδήποτε εκτός του φακέλου Program files, καθώς αν εγκατασταθεί το ΑΜΑΠ μέσα στο Program Files τα Windows Vista μπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητα εγγραφής σε υποκαταλόγους του ΑΜΑΠ και αυτό να μην εκτελείται κανονικά (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 6).
¨      Πρέπει να απενεργοποιηθεί ο Έλεγχος Πρόσβασης Χρήστη (User Access Control) που βρίσκεται στο Control Panel -> User Accounts -> Turn User Control On or Off (εγχειρίδιο εγκατάστασης σελ. 6). Αυτή η επιλογή, παρόλο που προτείνεται από τα Windows να είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να απενεργοποιηθεί ώστε ο χρήστης που εκτελεί το ΑΜΑΠ να μπορεί να γράψει αρχεία στο δίσκο. Σε περίπτωση που δεν είναι, ολόκληρο το ΑΜΑΠ δεν εκτελείται.

  
Windows 7

Αυτή τη στιγμή γίνεται εκτεταμένη εξέταση για ασυμβατότητες και τυχόν προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία του ΑΜΑΠ σε περιβάλλον Windows 7.


Applets ΑΜΑΠ

¨      Σε υπολογιστή που έχει εγκατασταθεί το ΑΜΑΠ τρέχουν κανονικά και τα applets που παράγει. Για να εκτελεστούν τα applets αυτόνομα από υπολογιστή στον οποίο δεν είναι εγκατεστημένο το ΑΜΑΠ (δηλ. να φορτωθούν τα applets στον browser μέσω internet), πρέπει να εγκατασταθούν στον υπολογιστή αυτό τα αρχεία
clibwrapper_jiio.jar 
j3dutils.jar        
swt.jar
itext-2.0.2.jar       
jai_imageio.jar     
vecmath.jar
j3dcore.jar          
mlibwrapper_jai.jar 
xercesImpl.jar
στον υποκατάλογο lib/ext της Java (π.χ. C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\lib\ext). Καλό είναι η java που υπάρχει στον υπολογιστή αυτό να είναι έκδοσης 1.6.


Είσοδος στο ΑΜΑΠ

Κατά την εκκίνηση του ΑΜΑΠ εμφανίζεται η οθόνη εισόδου του χρήστη όπου πρέπει να επιλεγεί το είδος του χρήστη και να εισαχθεί ο κωδικός χρήστη. Σε αυτή την οθόνη τα δυνατά είδη χρήστη και οι κωδικοί είναι τα εξής (εγχειρίδιο χρήσης του ΑΜΑΠ σελ. 15-16):
Μαθητής με κωδικό student (χρήστης που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΑΜΑΠ και να εκτελέσει ηλεκτρονικές ή μη δραστηριότητες)
Επισκέπτης με κωδικό visitor (χρήστης που μπορεί να περιηγηθεί στο ΑΜΑΠ και να εκτελέσει ηλεκτρονικές ή μη δραστηριότητες)
Καθηγητής με κωδικό expert (χρήστης που μπορεί επιπλέον από τους προηγούμενους να δημιουργήσει στο ΑΜΑΠ δικές του ηλεκτρονικές δραστηριότητες σε βιβλία δραστηριοτήτων του χώρου δραστηριοτήτων)
Συγγραφέας με κωδικό author (χρήστης που μπορέι επιπλέον από τους προηγούμενους να τροποποιήσει της ηλεκτρονικές δραστηριότητες με τις οποίες έρχεται προφορτωμένο το ίδιο το ΑΜΑΠ)
Οι χρήστες καθηγητής και συγγραφέας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο συγγραφής δραστηριοτήτων (AMAPACTIVITY) προκειμένου να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές δραστηριότητες τις οποίες θα οργανώσουν σε τετράδια και βιβλία και στη συνέχεια θα εξάγουν από το εργαλείο αυτό. Και στη συνέχεια, αφού μπουν στο ΑΜΑΠ θα εισάγουν εκεί τις δραστηριότητές τους.

Η εφαρμογή ManageAmap.jar που αναφέρεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης (σελ. 14-16) αφορά μόνο τη διαχείριση των χρηστών του ΑΜΑΠ σε κάθε υπολογιστή (π.χ. στο τέλος της σχολικής χρονιάς, μπορεί ο καθηγητής με το πρόγραμμα αυτό να διαγράψει από τον κάθε υπολογιστή τους χρήστες του ΑΜΑΠ και τα αρχεία που έχουν σώσει αυτοί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να εξοικονομήσει χώρο στον υπολογιστή για τους μαθητές της επόμενης χρονιάς).


Αν σας ζητηθεί να φτιάξετε σενάριο στο μαγνητισμό ή σε ηλεκτρισμό (στατικό ή δυναμικό) αλλά και γεωμετρική οπτική γιατί να μη δοκιμάσετε να το υλοποιήσετε στο ΑΜΑΠ; Ελπίζω να περισσέψει χρόνος για υλοποίηση αρκετών σεναρίων στο ΑΜΑΠ. Αν όχι υπάρχει πολύ υλικο στο ίδιο το πακέτο με έτοιμα σενάρια, ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΑ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: