Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Ηλεκτρονικό Περιοδικό i-Teacher

Έχει κυκλοφορήσει το δεύτερο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού i-Teacher για τις ΤΠΕ και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. Είναι συνέχεια του περιοδικού Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του περιοδικού, ο στόχος του περιοδικού είναι η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Γίνεται προσπάθεια για έκδοση τριών τευχών ανά έτος με επιλεγμένα άρθρα που δημοσιεύονται μετά από έγκριση επιτροπής κριτών.

Παρακάτω έχουμε τα εξώφυλλα που οδηγούν στα δύο πρώτα τεύχη του περιοδικού:

Δεν υπάρχουν σχόλια: