Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Εννοιολογικοί χάρτες με το CMap Tools

Πολύτιμο εργαλείο ομαδοσυνεργατικής και διερευνητικής μάθησης είναι το ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών CMap Tools. Δημιουργήθηκε από το Institute for Human and Machine Cognition  (IHMC) των Πανεπιστημίων της Florida, και ελληνοποιηθηκε πρόσφατα από τo Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. To CMap Tools διατίθεται δωρεάν από τη διεύθυνση http://cmap.ihmc.us/download/. Αφού κάνετε εγγραφή, μπορείτε να το κατεβάσετε. Αν έχετε κάνει προηγουμένως εγγραφή το μόνο που χρειάζεται είναι να δώσετε το e-mail, που είχατε δώσει στην εγγραφή σας. Η επιλογή της Ελληνικής γλώσσας γίνεται μετά τη μεταφόρτωση του πακέτου. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς το πακέτο είναι να δοκιμάσει να υλοποιήσει την διδασκαλία μιας ενότητας μόνος του, προτού το εισάγει στην τάξη του. Είναι ένα πολύ εύχρηστο και πολύ χρήσιμο εργαλείο. Κάθε ομάδα μαθητών κατασκευάζει τον δικό της εννοιλογικό χάρτη και κατόπιν γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: