Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Διδακτικά Σενάρια

Εργασίες:
1) Αναζητείστε περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το τι είναι Διδακτικό Σενάριο, ποιά δομή πρέπει να έχει, τι πρέπει να περιλαμβάνει, γενικά, αλλά και ειδικά στις Φυσικές Επιστήμες. Χρησιμοποιείστε το Διαδίκτυο ή το Επιμορφωτικό υλικό.
2) Αναζητείστε Διδακτικά σενάρια ειδικά για τα μαθήματα που διδάσκουμε. Παρατηρείστε προσεκτικά τη δομή τους. Από ποιά τμήματα αποτελούνται; Πηγές: Το διαδίκτυο και το Επιμορφωτικό Υλικό.
3) Φτιάξτε ένα πρότυπο στο Word που να έχει την δομή ενός Διδακτικού Σεναρίου Φυσικών Επιστημών και να στηρίζεται σε κάποιο λογισμικό. Αποθηκεύστε το και χρησιμοποιείστε το για την κατασκευή των δικών σας σεναρίων.

Βλέπε επίσης ανάρτηση: http://ksesekfysiki.blogspot.com/2008/06/blog-post_10.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια: