Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

LAMS: Εμπειρία από την αξιοποίηση του στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο γυμνάσιο

Πρόκειται για την ομιλία του Κωνσταντίνου Χατζηιωαννίδη αλλά η εργασία πραγματοποιήθηκε από ομάδα στην οποία συμμετείχαν άλλοι δύο συνεργάτες. Πρόκειται για τον Δρ. Σπύρο Παπαδάκη (http://users.sch.gr/papadakis/), ο οποίος εργάζεται ως εκπαιδευτικός πληροφορικής και είναι καθηγητής – σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος). και την Αγγελική Γαριού, η οποία είναι βιολόγος, με διδακτορικό στη Γενετική και μεταπτυχιακή επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. (http://blogs.sch.gr/gariou/).

Η εργασία αφορά την εμπειρία της ομάδας από την εθελοντική ενδοσχολική επιμόρφωση και τα πρώτα στάδια της εφαρμογής ψηφιακών μαθημάτων LAMS στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου της Πάτρας το σχολικό έτος 2010-2011. Ειδικότερα παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης του LAMS στη διδασκαλία της Χημείας και της Βιολογίας στη Β’ και στη Γ’ Γυμνασίου. Ο κύριος στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η καταρχήν διερεύνηση της επίδρασης μιας κατάλληλα σχεδιασμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης υποστηριζόμενης από ένα Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων στις απόψεις των μαθητών απέναντι στα ψηφιακά μαθήματα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι από τα ψηφιακά μαθήματα επωφελούνται οι μαθητές οι οποίο και στην πλειοψηφία τους ζητούν την αξιοποίηση τους και σε άλλα μαθήματα.

Δείτε την ομιλία και παρουσίαση εδώ: http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=189

Δεν υπάρχουν σχόλια: