Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

ΑΜΑΠ και ξερό ψωμί...

Μερικές καταπληκτικές παρουσιάσεις για το ΑΜΑΠ και τη διδακτική του αξιοποίηση από τον συνάδελφο φίλο, σχολικό σύμβουλο ΠΕ04, κ. Ν. Παπασταματίου:
Δεν υπάρχουν σχόλια: