Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Πού μπορείτε να βρείτε τα Σενάρια του Επιμορφωτικού Υλικού

Επισκεφτείτε το site της επιμόρφωσης http://sites.google.com/site/ksepe04/ , στο Ειδικό Μέρος και επιλέξτε το Σενάριο που θέλετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: